Положение участников [0:00]

МестоУчастникABCDEFGHIJKLВсегоШтраф
1Kaz: International IT University 1 (Kim, Sultan, Satylkhanov)+
(0:06)
+
(0:34)
+
(2:31)
+
(1:20)
+1
(0:25)
  +
(0:53)
+3
(4:52)
+1
(1:04)
+
(1:42)
+
(0:18)
10925
2Kaz: Kazakh-British Technical University 1 (Utemuratov, Nurmash, Mussayev)+
(0:07)
+1
(1:12)
+
(2:39)
+1
(2:16)
+
(0:21)
  +
(1:05)
+
(4:43)
+1
(1:43)
+
(0:38)
+
(0:25)
10969
3Kaz: Nazarbayev University 1 (Adilbekov, Kalmurzayev, Myrzakerey)+
(0:05)
+1
(1:02)
+
(3:30)
+
(1:22)
+
(0:29)
 -2+
(0:38)
+2
(4:52)
+
(1:54)
+
(2:33)
+
(0:11)
101056
4Kaz: Kazakh-British Technical University 10 (Zhussupov, Amanov, Bekbolatuly)+
(0:09)
+
(0:53)
+
(2:25)
+
(2:06)
+2
(0:56)
  +1
(2:15)
+
(2:52)
+
(1:29)
+3
(2:32)
+
(0:17)
101074
5Kaz: Kazakh-British Technical University 12 (Dyussenaliyev, Auganov, Aitzhan)+
(0:16)
+
(1:31)
+
(3:04)
+
(4:35)
+2
(1:22)
  +
(2:59)
+1
(3:50)
+
(2:13)
+
(1:39)
+
(0:39)
101388
6Uzb: Tashkent University of Information Technologies 1 (Bozorboyev, Toshkanov, Samadov)+
(0:05)
+2
(0:25)
+
(1:22)
+
(0:50)
+
(0:39)
  +
(0:31)
-1+4
(4:36)
+
(1:04)
+
(0:11)
9703
7Arm: Yerevan State University 1 (Sahakyan, Mamikonyan, Harutyunyan)+
(0:00)
+1
(0:14)
+
(1:48)
+
(2:57)
+
(0:06)
 -2+
(0:45)
+1
(4:41)
+
(0:37)
 +
(0:18)
9726
8Kaz: Nazarbayev University 14 (Khaitov, Jubatyrov, Orynkul)+
(0:05)
+
(0:36)
+
(1:54)
+
(2:53)
+1
(0:25)
-1 +
(2:21)
 +1
(3:08)
+1
(1:45)
+
(0:40)
9887
9Kaz: Nazarbayev University 10 (Serikov, Kassenov, Zarlyk)+
(0:04)
+
(0:56)
+
(3:26)
+
(1:28)
+3
(0:42)
  +
(1:12)
-4+
(3:19)
+2
(2:12)
+
(0:10)
9909
10Uzb: Tashkent University of Information Technologies 2 (Islomov, Ismoilov, Abdukarimov)+
(0:05)
+
(0:12)
+
(3:04)
+
(1:21)
+1
(1:14)
  +
(0:33)
-12 +1
(0:53)
+
(0:31)
8513
11Kaz: International IT University 3 (Chzhen, Dauirkhan, Talgatov)+
(0:08)
+1
(0:47)
-1+
(2:45)
+
(0:23)
  +
(1:39)
-2+
(1:41)
+3
(1:06)
+
(0:14)
8603
12Uzb: Moscow State University - Tashkent 1 (Soliev, Bistrigova, Akhmedshin)+
(0:04)
+
(0:30)
+1
(3:01)
 +
(0:44)
  +1
(1:45)
-2+2
(2:49)
+
(1:34)
+
(0:14)
8721
13Arm: CF: (Gevorgyan, Shatakhtsyan, Piliposyan)+1
(0:04)
+
(0:51)
+1
(2:49)
+
(3:59)
+1
(0:24)
  +
(1:41)
 +
(1:18)
-13+
(0:20)
8746
14Arm: Yerevan State University 2 (Hambardzumyan, Karagulyan, Galstyan)+
(0:08)
+
(0:45)
+1
(3:23)
+
(2:02)
+2
(0:18)
  +
(1:48)
 +1
(2:54)
 +
(0:32)
8790
15Arm: American University of Armenia 1 (Hayrapetyan, Gevorgyan, Stepanyan)+
(0:07)
+1
(0:51)
+
(2:19)
+
(4:28)
+
(0:27)
  +
(1:44)
-2+
(3:04)
 +
(0:36)
8836
16Kaz: Nazarbayev University 4 (Sariyev, Imanmalik, Zhiyenbek)+1
(0:05)
+
(0:18)
+
(1:57)
+1
(4:33)
+
(0:46)
-1 +
(1:49)
-2-13+1
(4:12)
+
(0:32)
8912
17Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 9 (Tyamgin, Derhachov, Sokolov)+
(0:09)
+
(1:00)
+
(2:01)
-1+1
(0:35)
  +
(4:18)
-4+
(3:02)
+1
(3:33)
+
(0:19)
8937
18Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 10 (Bulatov, Belozub, Stolyarov)+
(0:08)
+
(0:51)
+2
(1:30)
 +1
(0:26)
  +
(3:05)
 +4
(2:03)
+1
(4:59)
+
(0:36)
8978
19Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 1 (Hakobyan, Arakelyan, Grigoryan)+
(0:08)
+3
(1:11)
+2
(3:14)
+
(4:21)
+
(0:21)
  +
(1:55)
 +2
(3:02)
 +
(0:05)
8997
20Arm: Yerevan State University 4 (Topchyan, Hindoyan, Tamazyan)+1
(0:05)
+
(0:48)
+8
(1:41)
+
(4:01)
+
(0:33)
-1 +1
(1:26)
 +3
(3:17)
 +
(0:42)
81013
21Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 1 (Kovalev, Dautalinov, Berdibekov)+1
(0:04)
+
(0:53)
+
(4:03)
-1+
(0:27)
  +
(2:35)
-5+2
(3:21)
+4
(2:47)
+
(0:35)
81025
22Kaz: Nazarbayev University 2 (Kabdygali, Aitzhanov, Ilyassov)+
(0:09)
+2
(1:33)
+1
(3:38)
 +1
(0:49)
  +
(1:40)
 +2
(4:54)
+1
(3:04)
+
(0:21)
81108
23Kaz: Kazakh-British Technical University 13 (Omarov, Dyussenaliyev, Sultanov)+
(0:08)
+
(0:47)
+1
(3:10)
 +
(0:34)
  +
(1:31)
 -2+
(2:24)
+
(0:15)
7549
24Arm: AUA 10: (Harutyunyan, Mirakyan, Zadoori)+1
(0:05)
+1
(0:43)
+2
(1:38)
-2+2
(0:29)
  +1
(3:50)
 +
(1:25)
-1+
(0:27)
7657
25Arm: SCH_PhysMath 1: (Shahinyan, Muradyan, Mkrtumyan)+
(0:23)
+
(0:35)
+2
(3:27)
 +1
(0:17)
  +
(1:46)
 +3
(1:55)
 +
(0:43)
7666
26Azb: Qafqaz University 2 (Mammadov, Sarayev, Allahverdiyev)+
(0:05)
+
(1:11)
+
(2:33)
 +
(0:24)
  +1
(1:54)
  +
(3:14)
+
(1:27)
7668
27Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 2 (Oganesyan, Ioanisyan, Lalayan)+
(0:16)
+1
(0:59)
+3
(3:06)
 +1
(0:09)
  +
(0:39)
 +
(4:11)
 +
(0:31)
7691
28Kaz: Kazakh-British Technical University 11 (Amanov, Akhanov, Bolatbekov)+
(0:06)
+
(0:31)
-2+2
(3:16)
+
(0:46)
  +
(2:22)
 +2
(4:13)
-12+
(0:15)
7769
29Kaz: Kazakh-British Technical University 14 (Tolegenov, Rahymbergenov, Toremuratuly)+
(0:08)
+
(0:56)
+
(3:35)
 +1
(0:44)
  +1
(1:49)
  +2
(4:42)
+
(0:28)
7822
30Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 4 (Kozlova, Barbanyagra, Kiselyov)+
(0:10)
+2
(1:27)
+1
(3:49)
 +
(0:34)
    +
(2:32)
+
(4:19)
+
(0:50)
7881
31Tau: Sevastopol State University 11 (Antonov, Baliasniy, Burkov)+
(0:08)
+4
(1:22)
+
(4:04)
 +
(0:31)
  +
(4:50)
 +1
(3:31)
-3+
(0:41)
71007
32Kaz: Kazakh-British Technical University 15 (Zhunussov, Burabayev, Erlanov)+
(0:10)
+5
(2:57)
+
(3:35)
 +
(0:29)
  +
(1:23)
  +6
(4:54)
+
(0:27)
71055
33Uzb: Tashkent University of Information Technologies 3 (Nasriddinov, Sharipov, Axrorov)+
(0:08)
+
(1:07)
+1
(2:30)
-2+1
(0:45)
  +
(1:25)
  -1+
(0:25)
6420
34Kaz: International IT University 7 (Dushayev, Kydyrali, Mukay)+
(0:09)
+2
(0:59)
+
(1:51)
-1+
(0:40)
  +
(3:49)
  -12+
(0:22)
6510
35Kaz: Nazarbayev University 17 (Muryshkin, Khagay, Mademikhanov)+1
(0:11)
+2
(1:31)
+
(1:41)
 +1
(0:59)
  +
(2:24)
-2-2-7+
(0:28)
6514
36Kaz: Nazarbayev University 5 (Kali, Khassen, Suleimenov)+
(0:10)
+1
(1:41)
+2
(2:36)
 +1
(0:58)
  +
(2:24)
  -5+
(0:26)
6575
37Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 3 (Margaryan, Charchyan, Karabakhtsyan)+1
(0:04)
+
(1:12)
+
(3:25)
 +1
(1:04)
  +
(2:17)
 -1 +
(0:58)
6580
38Kaz: International IT University 5 (Amirov, Magavina, Chesnokov)+
(0:11)
+4
(1:45)
+2
(2:43)
 +
(0:47)
  +
(2:18)
 -7 +
(0:16)
6600
39Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 5 (Gevorgyan, Melikyan, Vatyan)+
(0:05)
+
(1:59)
+3
(2:30)
 +
(1:09)
  +
(2:48)
 -2 +
(0:31)
6602
40Kaz: SDU 4 (Omarov, Zigangirov, Seitov) +
(0:04)
+1
(0:58)
+
(3:09)
 +
(0:36)
  +3
(4:12)
-1  +
(0:18)
6637
41Kaz: Kazakh-British Technical University 17 (Bolatov, Burumbay, Seydazimov)+
(0:33)
+
(1:35)
+2
(4:02)
 +
(0:33)
  +
(2:16)
  -3+
(1:12)
6651
42Kaz: Nazarbayev University 13 (Serekov, Svankulov, Sultanagzina)+
(0:08)
+1
(3:48)
-1+
(2:03)
+
(0:31)
  +2
(2:58)
 -6 +
(0:43)
6671
43Uzb: Tashkent University of Information Technologies Urgench Branch 2 (Davronov, Jumaboyev, Aminov)+
(0:07)
+
(1:14)
+4
(4:46)
-3+1
(0:55)
  +
(1:55)
  -1+1
(0:36)
6693
44Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 4 (Igityan, Gasparyan, Terunyan)+1
(0:23)
+1
(1:49)
+2
(3:27)
 +2
(3:20)
  +
(2:30)
 -10 +
(0:40)
6849
45Azb: Qafqaz University 1 (Valiyev, Ahmadov, Hajiyev)+5
(1:04)
+
(0:56)
+4
(3:43)
 +1
(0:21)
  +1
(3:08)
  -8+
(1:19)
6851
46Azb: Qafqaz University 3 (Kerimov, Huseynov, Hajili)+
(0:10)
+2
(2:40)
+2
(3:41)
 +
(1:04)
  +
(4:08)
   +
(1:23)
6866
47Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Zhuravskaya, Kamalbekov, Abaiuly)+
(0:07)
+2
(2:41)
+2
(3:53)
 +3
(2:45)
  +1
(1:40)
  -7+
(0:46)
6872
48Uzb: Tashkent Islamic University 2 (Abdurasulov, Husanov, Mullamuhamedov)+2
(0:16)
+2
(2:02)
+1
(3:25)
 +2
(0:50)
  +
(3:54)
   +2
(1:28)
6895
49Tau: Sevastopol State University 6 (Kurkchi, Seregin, Povh)+
(0:10)
+2
(3:43)
+3
(4:24)
 +
(0:44)
  +
(3:53)
   +
(0:37)
6911
50Kaz: SDU 1 (Turapbekov, Abdraimov, Madinyat)+5
(1:00)
+
(1:37)
+3
(3:21)
 +1
(1:05)
  +
(4:19)
   +
(1:14)
6936
51Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 3 (Alexeeva, Skopinsky, Bidanets)+
(0:18)
+
(2:16)
+
(4:54)
 +
(0:47)
    +4
(4:57)
 +
(1:19)
6951
52Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Tleubayev, Taranov, Shoketayeva)+
(0:18)
+2
(1:24)
-1-1+2
(3:18)
-1-4+
(2:22)
-8-8+5
(4:52)
+1
(0:33)
6967
53Arm: SEUA 2 (Manukyan, Siradeghyan, Hovsepyan)+
(0:09)
+
(3:17)
+4
(2:50)
 +2
(1:34)
  +1
(4:25)
   +
(2:07)
61002
54Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 3 (Salimzhanov, Lesbek, Zhanbolat)+
(3:29)
+
(3:33)
+
(3:56)
 +
(3:42)
  +
(4:03)
  -1+
(4:07)
61370
55Uzb: Tashkent University of Information Technologies Urgench Branch 1 (Iskandarov, Sultonov, Ibadullayev)+
(0:05)
+1
(1:08)
-4-1+1
(1:40)
  +
(2:32)
  -21+
(0:29)
5394
56Uzb: Moscow State University - Tashkent 2 (Mukhammadsidikov, Rustamov, Komilova)+1
(0:18)
+
(1:27)
  +
(1:04)
  +
(3:27)
  -26+
(0:33)
5429
57Kaz: Kazakh-British Technical University 16 (Ibraimov, Odilzoda, Shalgymbay)+
(0:08)
+3
(1:10)
-1 +2
(0:40)
  +1
(2:47)
  -4+
(0:25)
5430
58Kaz: SDU 5 (Khuzhabayev, Amangeldiyev, Lekerov)+
(0:06)
+4
(2:41)
+2
(0:51)
 +1
(1:31)
      +
(0:31)
5480
59Uzb: Inha University in Tashkent 2 (Yusupov, Ismatov, Kamolov)+1
(0:18)
+1
(3:05)
-2 +1
(1:01)
  +
(2:21)
 -2 +
(0:33)
5498
60Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 5 (Shtanko, Berezin, Farikov)+1
(0:25)
+
(2:44)
+1
(1:46)
 +1
(1:03)
  -1   +
(1:22)
5500
61Azb: Baku Branch of Moscow State University 1 (Yahyayev, Veliyev, Kazimi)+1
(0:22)
+2
(2:45)
+
(1:28)
 +1
(0:45)
     -3+
(1:46)
5506
62Uzb: Moscow State University - Tashkent 3 (Kosimov, Shin, Korolev)+
(0:09)
+
(1:47)
+1
(4:11)
 +1
(2:08)
  -3   +
(0:29)
5564
63Arm: Yerevan State University 3 (Khechoyan, Harutyunyan, Galstyan)+1
(0:50)
+1
(1:57)
 -1+1
(0:37)
  +1
(3:38)
   +
(1:03)
5565
64Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Verzhbitski, Taskynov, Sedyakin)+
(0:23)
+1
(2:59)
-1 +1
(1:29)
  +
(3:23)
   +
(0:39)
5573
65-66Arm: American University of Armenia 2 (Zakaryan, Hovakimyan, Muradyan)+
(0:10)
+4
(3:55)
-1 +
(0:25)
  +
(3:13)
   +
(0:46)
5589
65-66Uzb: Tashkent University of Information Technologies Urgench Branch 4 (Axmedov, Egamov, Yusupova)+
(0:13)
+
(3:17)
  +
(1:09)
  +2
(3:58)
   +
(0:32)
5589
67Kaz: International IT University 9 (Serzhanov, Kabdoldin, Karzhaubaev)+
(0:14)
+1
(3:15)
+
(4:16)
 +1
(1:11)
      +
(0:39)
5615
68Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 2 (Kapezov, Namazbaev, Adetbekov)+1
(0:09)
+3
(4:12)
-1-1+
(0:45)
  +
(3:40)
   +
(0:24)
5630
69Arm: SCH_PhysMath 2: (Danielyan, Avetisyan, Altunyan)+2
(1:31)
+
(2:37)
-3 +2
(1:08)
  +
(3:20)
   +
(1:40)
5696
70Kaz: Nazarbayev University 7 (German, Alimanov, Yeleu)+1
(0:13)
+3
(2:50)
  +1
(1:18)
  +1
(4:51)
   +
(0:43)
5715
71Kaz: Kazakh-British Technical University 4 (Temir, Mussinov, Sabitkhan)+
(0:13)
 +4
(3:44)
 +2
(1:05)
  +
(4:38)
   +
(0:32)
5732
72Kaz: International IT University 8 (Patarov, Abdysalam, Suhayli)+3
(0:55)
+1
(2:18)
-2 +4
(4:27)
  +
(4:18)
   +
(0:46)
5924
73Azb: Azerbaijan Technical University (MЙ™mmЙ™dzadЙ™, Rehimova, Abdullayev)+2
(0:25)
+6
(4:57)
+6
(3:23)
 +4
(1:18)
      +
(1:41)
51064
74Uzb: Tashkent University of Information Technologies Samarkand Branch 1 (Narzullayev, Ramatov, Raupov)+3
(0:10)
+8
(4:10)
  +4
(1:13)
  +6
(4:50)
  -3+
(0:26)
51069
75Arm: SEUA 1 (Manukyan, Andriasyan, Adamyan)+1
(1:02)
+1
(2:05)
+18
(4:58)
 +4
(1:14)
      +
(1:32)
51131
76Azb: Qafqaz University 5 (Hasanov, Akhundov, Klyestov)+9
(1:35)
+1
(1:26)
+5
(4:04)
 +4
(2:56)
  -10   +1
(2:28)
51149
77Kaz: SDU 2 (Akhmetov, Issembergenov, Aimakov)+
(0:54)
+
(2:05)
  +1
(1:11)
     -34+
(0:55)
4325
78Uzb: Tashkent University of Information Technologies Samarkand Branch 2 (Babayan, Rakhmonov, Rakhmonov)+2
(0:07)
+
(2:20)
-1 +2
(1:44)
      +
(1:00)
4391
79Uzb: National University of Uzbekistan 3 (Kasimov, Li, Abdukamalov)+
(0:08)
   +1
(0:55)
  +
(4:14)
   +
(1:19)
4416
80Kaz: KazNU 3 (Jantassov, Kuatov, Abdikerimova)+
(0:37)
+
(2:44)
-5 +1
(1:19)
      +
(2:09)
4429
81Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 6 (Zavgorodny, Emelyantsev, Voinovsky)+2
(0:12)
+2
(1:37)
  +2
(1:06)
     -1+3
(1:15)
4430
82Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Turganbayev, Omarov, Zhussupov)+
(0:14)
+1
(2:02)
-1 -10  +1
(3:30)
   +
(0:52)
4438
83Arm: American University of Armenia 5 (Hovakimyan, Abrahamyan, Tigranyan)+
(0:19)
+
(3:23)
  +1
(2:43)
  -3   +
(1:16)
4481
84Uzb: Moscow State University - Tashkent 4 (Suyunbekova, Makhsudov, Beskhmelniy)+
(0:10)
+3
(3:50)
-7-1+
(2:01)
   -1  +
(1:43)
4524
85Kaz: Kazakh-British Technical University 6 (Bekbergen, Salmenbaeva, Kenzhegaliyev)+1
(0:20)
-6  +1
(2:38)
  +1
(3:55)
   +
(1:00)
4533
86Uzb: Urgench State University 2 (Ismoilov, Sabirov, Matlatipov)+
(0:13)
+5
(4:33)
  +
(1:43)
     -1+2
(1:13)
4602
87Kaz: Kazakh-British Technical University 9 (Baipakbayev, Polichshuk, Shakenova)+1
(0:27)
+4
(4:18)
  +1
(2:08)
      +1
(1:13)
4626
88Azb: Baku State University 6 (Talibov, Mammadov, Badalov)+1
(0:57)
 +3
(1:58)
 +1
(2:52)
      +
(3:10)
4637
89Uzb: Andijan Institute of Engineering and Economy (Yusupov, Jumaboyev, Iminov)+1
(1:59)
+
(3:59)
  +
(2:18)
      +
(2:21)
4657
90Azb: Baku State University 1 (Gasimov, Garibzade, Khidirov)+1
(0:20)
 +1
(4:31)
 +1
(3:08)
      +
(2:34)
4693
91Uzb: Tashkent Chemical Technological Institute (Azamatov, Mavlyanova, Shomansurov)+4
(0:15)
+1
(2:24)
  +6
(4:45)
      +
(0:35)
4699
92Kaz: Kazakh-British Technical University 2 (Kemalov, Oteu, Amirzhan)+
(0:15)
+5
(3:33)
-3 +4
(4:16)
      +
(0:39)
4703
93Azb: Azerbaijan State Oil Academy 2 (Musabeyli, MЙ™mmЙ™dov, Hesenov)+
(0:10)
+10
(4:21)
-4 +
(0:59)
      +3
(1:58)
4708
94Kaz: Kazakh-British Technical University 7 (Konyrbaev, Urazaliev, Kenesbayev)+2
(0:35)
+9
(4:58)
  +1
(1:03)
      +
(1:34)
4730
95Kaz: Nazarbayev University 16 (Toleuov, Nurgabylov, Zhanbyrtayev)+3
(0:35)
+1
(4:53)
+2
(3:42)
 -2      +
(1:03)
4733
96Uzb: Gulistan State University 1 (Mamaziyayev, Xalmuratov, Tursunboyev)+
(0:09)
 +20
(4:11)
 +1
(0:35)
      +
(1:11)
4786
97Uzb: Tashkent University of Information Technologies 4 (Axmadaliyev, Sirojiddinov, Qambaraliyev)+3
(0:13)
+
(3:10)
  +4
(2:35)
      +3
(3:53)
4791
98Uzb: National University of Uzbekistan 2 (Habibullayev, Yuldashev, Mattiev)+1
(0:10)
-6  +1
(0:49)
      +
(0:38)
3137
99Tau: Sevastopol State University 2 (Stepanov, Drozd, Mihailov)+1
(0:23)
   +1
(1:27)
      +
(0:48)
3198
100Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 2 (Sherfedinov, Evdokimov, Yakubova)+
(0:24)
   +2
(1:44)
-1     +
(0:41)
3209
101Kaz: Nazarbayev University 9 (Sabitov, Yerzhanov, Sadirov)+
(0:14)
-2-2 +
(2:39)
      +
(1:00)
3233
102Kaz: International IT University 4 (Abdrashim, Mukhtarkhanuly, Oral)+
(1:15)
-14-1 +
(1:28)
  -1   +
(1:21)
3244
103Arm: American University of Armenia 3 (Arakelyan, Serobyan, Jilavyan)+
(0:30)
-4-1 +1
(2:27)
      +
(0:53)
3250
104Kaz: SDU 6 (Akhmetov, Abildin, Borgalinov)+3
(0:30)
-3-3 +1
(1:40)
      +
(0:56)
3266
105Tau: Sevastopol State University 8 (Levchenko, Anistratenko, Los)+1
(0:25)
 -2 +1
(1:46)
      +
(2:01)
3292
106Kaz: Kazakh-British Technical University 3 (Kabrash, Prenov, Baygereev)+1
(0:17)
-5  +2
(2:13)
     -2+
(1:44)
3314
107Uzb: Jizzakh State Pedagogical Institute 1 (Dustqulov, Nurmurodova, Shayzoqov)+
(0:28)
 -3 +3
(2:01)
     -3+1
(1:37)
3326
108Uzb: Moscow State University - Tashkent 5 (Zavadskiy, Jurayev, Akhmetshin)+4
(0:51)
 -1 +
(1:34)
      +
(2:03)
3348
109Azb: ADA University 2 (Mustafali, Isgandarli, Hasanov)+1
(0:41)
 -6 +4
(2:20)
      +
(1:13)
3354
110Uzb: Tashkent University of Information Technologies Ferghana Branch (Muxtorov, Abdujabborov, Gafurov)+
(0:17)
-3  +2
(3:55)
      +
(1:07)
3359
111-112Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Karakozha, Batirkhan, Muslim)+2
(0:25)
 -1-1+5
(2:42)
      +
(0:44)
3371
111-112Uzb: National University of Uzbekistan 1 (Umarov, Shohrux, Abdurakhmonov)+2
(0:16)
-4-1 +9
(1:48)
      +
(0:27)
3371
113Kaz: Karaganda State Technical University 1 (Zalutskiy, Slepenkov, Marushka)+
(0:19)
-3  +3
(3:57)
      +
(1:36)
3412
114Kaz: Kazakh-British Technical University 8 (Kurmasheva, Danil, Zhanar)+
(0:38)
   +2
(3:40)
      +
(1:57)
3415
115Azb: Baku HIgher Oil School 1 (Huseynli, Bakhshili, Alikhanov)+
(0:17)
 -4 +2
(2:08)
      +1
(3:37)
3422
116Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Artem, Omirzak, Utyuganov)+
(0:09)
-2  +1
(4:12)
      +
(2:23)
3424
117Uzb: Karakalpak State University 1 (Esimbetov, Abiev, Karabekov)+
(0:24)
   +3
(3:40)
      +
(2:04)
3428
118Kaz: Nazarbayev University 12 (Massalim, Akash, Akash)+1
(0:19)
 -15 +3
(2:13)
      +
(3:41)
3453
119Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 6 (samsonov, Medvedev, Nelybin)+
(0:46)
   +
(3:40)
     -1+2
(2:31)
3457
120Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Amandos, Sultan, Yessenbayev)+
(0:11)
 -2 +
(4:18)
      +
(3:11)
3460
121Uzb: National University of Uzbekistan 4 (Khursanov, Tuliyev, Abdurasulov)+
(0:20)
   +6
(4:34)
      +
(0:55)
3469
122-123Uzb: Samarkand State University 2 (Norboyev, Axmadova, Qaytarov)+
(0:32)
   +4
(4:46)
  -2   +
(1:19)
3477
122-123Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 12 (Sokolova, Valeev, Leonidchenko)+
(0:37)
   +2
(2:14)
      +1
(4:06)
3477
124Uzb: Namangan State University (Hasanov, Jamolov, Karimov)+
(0:33)
   +3
(3:38)
     -1+3
(1:50)
3481
125Uzb: Tashkent University of Information Technologies Urgench Branch 3 (Yusupov, Otojonov, Niyazmetova)+2
(0:16)
 -1 +4
(2:51)
  -6   +2
(2:21)
3488
126Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 8 (Osmakov, Gavryushin, Mikhailov)+2
(0:30)
   +2
(2:03)
      +1
(3:59)
3492
127Uzb: Bukhara State University 1 (Xayriyev, Ibragimov, Arabov)+1
(0:28)
   +3
(4:46)
    -2 +
(1:47)
3501
128Kaz: SDU 3 (Kaliakhmetov, Kynabay, Zharkyn)+
(1:29)
 -4 +3
(2:27)
      +
(3:32)
3508
129Kaz: Kazakh-British Technical University 5 (Abdalimov, Abdrakhmanov, Mustafin)+
(0:29)
-3  +1
(3:16)
      +3
(3:37)
3522
130Uzb: Tashkent University of Information Technologies 8 (Zarbiyev, Hairov, Mumin)+
(0:12)
 -4 +2
(4:28)
      +6
(1:45)
3545
131Tau: Sevastopol State University 3 (Myakotin, Ovchinnikov, Molchanov)+2
(0:57)
   +2
(3:05)
      +1
(3:44)
3566
132Tau: Sevastopol State University 1 (Zaytsev, Pariqskiq, Bezpalyy)+
(0:18)
 -6 +3
(3:42)
     -1+
(4:37)
3577
133Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 7 (Oliseenko, Scherbak, Moiseenko)+2
(1:07)
 -7 +4
(3:03)
      +1
(3:17)
3587
134Uzb: Tashkent Institute of Railway Engineers (Xakimov, Shukurov, Sultanova)+1
(0:22)
   +9
(4:57)
      +
(1:27)
3606
135Arm: Yerevan State University 5 (Beglaryan, Grigoryan, Movsisyan)+
(0:26)
 -1 +5
(4:46)
      +1
(3:07)
3619
136Azb: ADA University 10 (Huseynzade, Farzaliyev, Sadigov)+3
(0:28)
 -1 +1
(3:10)
      +3
(4:32)
3630
137Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 1 (Melnichuk, Kataev, Sidiropulo)+
(0:41)
-1+4
(4:14)
 +
(4:35)
   -3   3650
138Kaz: Kaz NU 99 Bolashaq (Mambetniyazov, Zhansay, Kadyrbek)+2
(1:06)
 -7 +5
(4:16)
      +3
(2:28)
3670
139Arm: RAU 8: (Abgaryan, Isayan, Saryan)+5
(1:58)
  -4+3
(3:06)
      +3
(3:24)
3728
140Tau: Sevastopol State University 4 (Klepikov, Narius, Tsocalo)+3
(4:50)
   +1
(4:25)
      +
(1:37)
3732
141Azb: Baku Branch of Moscow State University 2 (Plavskiy, Yahyayeva, Perevezenseva)+7
(3:51)
   +
(2:11)
      +
(4:13)
3755
142Azb: ADA University 3 (Hasanov, Fahradov, Suleymanov)+6
(3:49)
   +4
(2:36)
      +
(3:28)
3793
143Uzb: Nukus State Pedagogical Institute 1 (Raxmonberganov, Yusufov, Reymbaeva)+
(0:13)
 -2 -14      +
(0:56)
269
144Kaz: Nazarbayev University 6 (Abdrakhmanov, Sagynov, Sadykov)+1
(0:13)
   -5      +
(0:49)
282
145Uzb: Urgench State University 3 (Allayarov, Nurmetov, Qurbandurdiyev)+
(0:25)
   -4     -1+
(1:15)
2100
146Kaz: Karaganda State Technical University 2 (Frolov, Lebedev, Lavrov)+1
(0:26)
 -4 -4    -1 +
(1:03)
2109
147Uzb: Tashkent University of Information Technologies CIT 1 (Xoliyorov, Husain, Ilhom)+1
(0:19)
   -2      +
(1:25)
2124
148Uzb: Samarkand State University 1 (Bobonazarov, Ibragimov, Ahmedov)+1
(0:23)
 -1       -2+
(1:22)
2125
149Uzb: Tashkent University of Information Technologies Samarkand Branch 3 (Egamkulov, Kholmatov, Beknazarov)+
(0:20)
 -1 -8      +1
(1:35)
2135
150-152Kaz: Nazarbayev University 3 (Zhiyenbek, Zhanbek, Akhmetbek)+1
(0:32)
 -4 -3      +
(1:33)
2145
150-152Kaz: Nazarbayev University 15 (Tumenbayeva, Tursynbek, Aidaraliyev)+
(0:15)
 -4 -3      +
(2:10)
2145
150-152Uzb: Tashkent University of Information Technologies 7 (Abduxalilov, Sadirbaev, Sattarov)+
(0:25)
          +
(2:00)
2145
153Azb: Baku State University 5 (Aghabayli, Nabiyev, Gadirli)+
(0:21)
          +
(2:11)
2152
154Uzb: Tashkent University of Information Technologies Karshi Branch 2 (Shamsiyev, Ulugmurodov, Yuldoshev)+
(0:14)
   -1      +
(2:46)
2180
155Uzb: Tashkent University of Information Technologies 10 (Utamuratov, Matyakubov, Murtazayev)+
(0:17)
 -3        +
(3:01)
2198
156Azb: Baku HIgher Oil School 2 (Omarov, Rahimli, Karimov)+
(0:12)
 -7 -5      +
(3:09)
2201
157Uzb: Karakalpak State University 2 (Narbaev, Mukhiyatdinov, Ongarbaev)+1
(1:03)
   -1     -1+
(2:23)
2226
158Uzb: Inha University in Tashkent 3 (Abdulazizov, Toshpulatov, Nasridinov)+
(0:32)
 -6 -4      +
(3:28)
2240
159Uzb: Tashkent University of Information Technologies 9 (Gulomov, Ibodullayev, Hayitov)+2
(0:55)
   -2      +
(2:32)
2247
160Uzb: Urgench State University 1 (Khajiboyeva, Azamatov, Karimov)+
(0:20)
   -4      +1
(3:32)
2252
161Uzb: Gubkin Russian State University of Oil and Gas Tashkent Branch (Kodirov, Nurmukhamedov, Khusanov)+4
(0:41)
          +1
(2:01)
2262
162Kaz: Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Seydulla, Salimbayev, Kanatbekov)+
(0:07)
          +
(4:19)
2266
163Kaz: Nazarbayev University 11 (Ryskaliyev, Maratkhan, Askaruly)+1
(0:43)
          +
(3:32)
2275
164-165Arm: SCH_Quantum: (Andreasyan, Dumanyan)+7
(1:17)
   -11      +
(1:08)
2285
164-165Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 4 (Умеров, Mogilniy, Appazov)+
(0:45)
   -1      +1
(3:40)
2285
166Kaz: Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Serdaliev, Raimov, Meldebekov)+
(0:16)
          +4
(3:16)
2292
167Kaz: Nazarbayev University 18 (Diyas, Brakk, Yakubov)+3
(0:54)
   +1
(3:02)
    -1  2316
168Uzb: Tashkent Automobile and Road Construction Institute (Djelyalov, Kutovoy, Kobilova)+1
(2:04)
 -11        +
(2:55)
2319
169Uzb: Inha University in Tashkent 4 (Karimov, Iminokhunov, Kayumov)+
(0:37)
 -4        +
(4:51)
2328
170Azb: Qafqaz University 4 (Shikhizade, Jeferov, Alakbarov)+
(0:14)
   +7
(3:03)
      -32337
171Kaz: Kaz NU 77 (Kasym, Khapez, Alipbek)+
(2:52)
 -11 +
(2:52)
     -2-62344
172-173Uzb: Tashkent University of Information Technologies CIT 2 (Baxrom, Amirkulov, Ikramiddinov)+
(0:12)
   +4
(4:19)
      -12351
172-173Azb: Azerbaijan State Oil Academy 3 (Alasgarov, Alizada, Hasanov)+4
(1:00)
 -1        +1
(3:11)
2351
174Azb: Baku State University 2 (Suleymanov, Azer, Alihaydar)+1
(0:49)
   +3
(3:56)
       2365
175Uzb: Gulistan State University 2 (Suvanov, Safarov, Botirov)+
(0:21)
   -4      +3
(4:45)
2366
176-177Uzb: Tashkent University of Information Technologies Karshi Branch 1 (Choriyev, Xalilov, Ganiyev)+7
(1:17)
      -13-2  +1
(2:14)
2371
176-177Uzb: Tashkent University of Information Technologies Karshi Branch 3 (Meyliyev, Abdullayev, Muminov)+2
(2:41)
   -1      +2
(2:10)
2371
178Kaz: Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 2 (Sadykova, Von, Kurbashev)+1
(0:38)
   +4
(4:15)
       2393
179Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 5 (Nurgaliyev, Kazhiyev, Tukaeva)+3
(2:11)
 -1        +
(3:41)
2412
180Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 11 (Sidelev, Ivleva, Orlova)+3
(1:11)
          +
(4:44)
2415
181Azb: National Aviation Academy 6 (Tagiyev, Mammadov, Orujov)+4
(1:00)
   +5
(3:10)
       2430
182-183Kaz: International IT University 6 (Kamet, Issa, Raiskhanov)+6
(4:33)
 -5 -6      +
(0:47)
2440
182-183Azb: Baku State University 3 (Abdullayev, Sofiyev, Shukurzade)+1
(0:44)
   -4      +5
(4:36)
2440
184Arm: American University of Armenia 4 (Atashian, Khachatryan, Hakobyan)-4   +
(3:31)
      +1
(4:44)
2515
185Azb: Baku State University 10 (Ismayilova, Aliyeva, Quliyeva)+4
(4:22)
          +
(3:22)
2544
186Azb: ADA University 1 (Ilyasov, Musabayli, Gasimov)+8
(4:45)
   -4      +
(2:46)
2611
187Kaz: Drogo (Mustafin, Kasymbek, Kenzhebek)+10
(2:31)
   -9      +5
(3:39)
2670
188Uzb: Tashkent University of Information Technologies 5 (Muhammadiev, Bukaboyev, Sobirjonov)+
(0:14)
   -5       114
189Uzb: Tashkent University of Information Technologies Ferghana Branch 2 (Murtazoev, Muminov, Orifjonov)+
(0:16)
           116
190Uzb: Tashkent State University of Economics (Maxkamov, Ismogilov, Xashimxodjayev)+
(0:21)
 -1 -1-1-1   -1 121
191Azb: Baku Branch of Moscow State University 4 (Golubev, Efendiev, Lala)+
(0:23)
 -3 -3       123
192-193Uzb: Inha University in Tashkent 1 (Ismoilov, Toshnazarov, Mamataliev)+
(0:28)
 -2 -3      -1128
192-193Azb: National Aviation Academy 3 (QЙ™dirov, FЙ™rmanlД±, YГјzbaЕџiyev)+
(0:28)
 -2        -2128
194Uzb: Tashkent University of Information Technologies Urgench Branch 5 (Allabergenov, Durdiev, Otabekov)+1
(0:11)
   -8      -6131
195-196Uzb: Ferghana State University (Abduqodirov, Abdullayeva, Nematov)+
(0:33)
          -4133
195-196Azb: Baku HIgher Oil School 4 (Ibrahimov, Rashidli, Samadli)+
(0:33)
 -3         133
197Uzb: Nukus State Pedagogical Institute 2 (Saytov, Aminova, Urazbaev)+
(0:34)
           134
198Azb: ADA University 9 (Baratli, Mammadli, Mammadov)+
(0:35)
 -1        -1135
199Uzb: Samarkand Agricultural Institute (Amirkhonov, Anna, Amankulov)+
(0:38)
          -2138
200Uzb: Bukhara State University 3 (Fayziyev, Ostonova, Mirjalol)+1
(0:32)
   -1      -3152
201Uzb: Bukhara Engineering Technological Institute (Toxirov, Axmedov, Salimov)+1
(0:36)
   -8       156
202Uzb: Jizzakh State Pedagogical Institute 2 (Avazov, Bashmanova, Abduhakimov)+1
(0:48)
   -2       168
203Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 7 (Umerov, Asanov, Ibraimov)+1
(0:52)
        -1  172
204Tau: Sevastopol State University 5 (Lisyanski, Sysoev, Sedneva)+
(1:13)
   -1       173
205Kaz: Nazarbayev University 8 (Iskakov, Zhumashev, Ziyashev)+2
(0:38)
 -1 -1     -2-1178
206Azb: Baku HIgher Oil School 3 (Omarov, Shukurov, Quliyev)+1
(0:59)
   -6       179
207Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 5 (Vorozheykin, Ametov, Ametov)+2
(0:49)
      -1    189
208Azb: National Aviation Academy 5 (Zahirova, Rustamzada, Heydarova)+1
(1:21)
           1101
209Azb: Baku Branch of Moscow State University 3 (Heydarov, Sakova, Kazimov)+3
(1:11)
   -2       1131
210Uzb: Karshi State University (Begulov, Bozorov, Kuzratov)+6
(0:25)
          -71145
211-212Kaz: Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 3 (Kisselev, Ashirbekov, Zharkinbaev)+4
(1:12)
           1152
211-212Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 2 (Bakiyev, Orlov, Shevchenko)+4
(1:12)
   -6     -2 1152
213Azb: Baku State University 8 (Muradov, Aliyev, Shikhalizada)+3
(1:42)
           1162
214Azb: Azerbaijan State Oil Academy 1 (ЕћabanlД±, CЙ™fЙ™rli, HГјseynov)-4 -1 -4      +
(2:57)
1177
215Azb: Khazar University 1 (Aziz, Atakishiyev, Mammadov)+2
(2:18)
 -1         1178
216Tau: Sevastopol State University 10 (Grimuta, Voronetsky, Smirnov)+4
(1:59)
 -3 -1       1199
217Arm: American University of Armenia 6 (Manaseryan, Karapetyan, Hambardzumyan)-6 -5 -2      +
(3:25)
1205
218Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Nazarov, Shagiev, Galy)-1 -4        +
(3:40)
1220
219Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 1 (Черных, Useinov, Alexandr)+7
(1:22)
           1222
220Uzb: Andijan State University (Mashrabboyev, Qoraxojayev, Dalimov)+4
(2:48)
 -1        -11248
221Uzb: Tashkent University of Information Technologies Nukus Branch 1 (Kadirbergenov, Saginbayev, Turganbayev)+4
(2:57)
           1257
222Azb: ADA University 7 (Zulfugarov, Nuruyev, Mammadli)+5
(2:40)
   -3       1260
223Kaz: International IT University 2 (Nukhan, Rustembekov, Eshmuhanbet)-2   +3
(3:46)
       1286
224Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 6 (Kubeyev, Ystybayeva, Issabekov)+3
(3:57)
 -3         1297
225Azb: Azerbaijan University 2 (Kerimli, Mammadova, Usubov)+1
(4:39)
-2  -1      -31299
226Kaz: KazNTU_KiPi_1 (Adilbekov, Nurkamit, Zhanat)+8
(2:33)
          -11313
227Kaz: International IT University 10 (Rashid, Rokhillayev, Mukametkarim)+4
(4:06)
           1326
228Azb: Khazar University 2 (Khalilov, Mammadli, Ganbarzada)+3
(4:34)
 -1         1334
229Kaz: KazNTU_KiPi_2 (Abiyev, Baiken, Baibossynov)+5
(3:56)
           1336
230Azb: Azerbaijan University 1 (Hesenov, Gulmemmedov, Abbaszade)+7
(4:08)
          -21388
231Azb: Azerbaijan University 6 (Qasimov, Ilyasli, Aghayev)+5
(4:53)
           1393
232Azb: ADA University 4 (Guliyev, Aghayev, Gozalov)+10
(3:33)
           1413
233Azb: National Aviation Academy 4 (Abdullayev, Hesenli, KazД±mov)+11
(4:20)
           1480
234Azb: Azerbaijan University of Architecture and Construction (Garayev, Valiyev, Mammadov)+15
(4:54)
           1594
235-251Kaz: Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 1 (Popkov, Zenchenko, Protsenko)-2           00
235-251Uzb: Namangan Engineering Pedagogical Institute 2 (Ahmedov, Hasanov, Azamat)-16 -2         00
235-251Azb: Baku State University 11 (Quluzade, Contestant, Contestant)-4           00
235-251Azb: Baku State University 9 (Hasanly, Nesrullayeva, memmedli)-1           00
235-251Azb: Baku State University 7 (kamilova, Fetullayev, Adasov)-2           00
235-251Uzb: The University of World Economy and Diplomacy (Karimov, Sobirov, Ismatov)-6-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-200
235-251Tau: Sevastopol State University 7 (Shlemko, Zhdanov, Shapel)-11          -300
235-251Azb: Azerbaijan State Agrarian University (Haciyev, Nagiyev, Ibrahimov)-6           00
235-251Azb: National Aviation Academy 1 (Muradli, Nurlan, Ceferov)-10           00
235-251Azb: Qafqaz University 6 (Ashrafov, Hasanov, Abdullayev)-1           00
235-251Azb: Naxcivan Dovlet Universiteti (Eliyeva, Rzayev, Rzazade)-2-3  -1      -100
235-251Azb: National Aviation Academy 2 (Nagizade, Mustafayev, Ceferov)-8           00
235-251Azb: Khazar University 4 (Zeynalov, Mammadova, Jafarov)-3           00
235-251Azb: Khazar University 3 (Guliyev, Rajabli, Hasanli)-13           00
235-251Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 3 (Ablyakimova, Ametov, Ablyaev)-13           00
235-251Azb: Azerbaijan University 5 (Alimirzoyeva, Nuruyev, Melikli)-1-1  -1       00
235-251Azb: Azerbaijan University 3 (Abbaszade, Beybudov, Abbasov)-2           00
 Всего:67528440644565710137651192403072859 
 Успешно:229916419149006962722182858 
 %:34%32%16%43%26%0%0%50%9%23%9%59%30%