Положение участников

Последняя успешная сдача:845:54:40, Mitrov_25, 4.
Последняя посылка:6916:09:16, suriknik, 2.
МестоУчастник12345Решённые
задачи
Баллы
1server88100 (2)60 (2)   1160
2-4DASS100 (1)    1100
2-4Test1    100 (1)1100
2-4Mitrov_25   100 (1) 1100
5-25forthan     00
5-25weblich     00
5-25Rediskos     00
5-25yuri_balashov     00
5-25dimon_d333     00
5-25dobrzhanskij     00
5-25chernyavskiy.dmitriy     00
5-25AlimSufianov0 (3)    00
5-25Nikitak1324     00
5-25ernest1325     00
5-25jank11_03     00
5-25Ilia Krestiannikov     00
5-25Anna2001     00
5-25lev2017     00
5-25shishkoulia     00
5-25lev123     00
5-25lev321     00
5-25fffff0 (2)    00
5-25Bil     00
5-25chponck     00
5-25suriknik 0 (1)   00
 Всего:8301113 
 Успешных:200114 
 %:25%0%0%100%100%31%