ACM ICPC 2017-2018, NEERC,
Taurida, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia Subregional Contest

Show time

RankTeam A B C D E F G H I J K L = Time
1 (KAZ) Kazakh-British Technical University 1 (Zhussupov, Amanov, Aman) +
9:07
+
43:28
+
25:56
+
144:07
+1
10:03
+
110:55
+4
263:07
+
49:20
+3
177:31
+
59:09
+
17:45
+1
86:08
12 1172
2 (GEO) Free University of Tbilisi 1 (Guliashvili, Mandzulashvili, Tskhovrebov) +
10:45
+1
84:10
+
55:46
+1
70:25
+
16:05
+
100:17
-11 +
170:22
+1
151:28
+
33:03
+
64:53
+1
137:18
11 970
3 (KAZ) International IT University 1 (Satylkhanov, Sultan, Kim) +
8:42
+1
56:52
+2
41:31
+
194:55
+
4:58
+3
204:15
-3 +
109:13
+2
132:08
+
71:16
+
51:21
+1
58:36
11 1108
4 (KAZ) Nazarbayev University 1 (Kalmurzayev, Ilyassov, Aitzhanov) +
16:03
+
24:04
+
82:43
+
185:11
+
9:28
+
171:46
. +
111:21
+
202:06
+
51:46
+1
37:09
+3
154:33
11 1122
5 (GEO) International Black Sea University 1 (Narushvili, Svanidze, Morchiladze) +
9:58
+
48:33
+
147:35
+1
174:22
+
4:25
+
270:49
. +1
212:47
+
182:42
+2
94:03
+
56:41
+3
31:31
11 1367
6 (KAZ) International IT University 2 (Kabdygali, Tussupbekov, Oral) +
15:22
+2
130:31
+3
188:03
+
235:15
+
5:14
+
218:56
. +
168:35
+
154:21
+1
117:27
+
28:10
+2
226:33
11 1644
7 (KAZ) Nazarbayev University 13 (Orynkul, Khaitov, Sariyev) +
20:38
+
43:25
+
216:05
+2
262:25
+
10:32
+1
243:54
. +1
298:07
+
158:38
+1
94:39
+
57:57
+2
233:12
11 1774
8 (AZE) Baku Engineering University 1 (Karimov, Mammadov, Allahverdiyev) +
14:45
+
150:39
+
49:11
+
128:33
+
6:40
+1
249:00
. . +1
184:07
+
86:10
+
117:35
+
106:54
10 1129
9 (KAZ) Kazakh-British Technical University 4 (Temir, Mussinov, Aitzhan) +
20:18
+1
111:20
+
70:45
+
257:42
+
13:08
+
166:50
. -3 +
206:54
+
96:01
+
43:45
+2
246:10
10 1288
10 (KAZ) Kazakh-British Technical University 2 (Bolatbekov, Kenen, Okapova) +
20:49
+
111:31
+
59:03
-4 +
7:02
+1
234:46
. +1
184:04
+
70:40
+1
86:40
+
41:52
. 9 872
11 (KAZ) Kazakh-British Technical University 5 (Kali, Omarov, Nuptebek) +1
15:21
+
70:42
+
83:05
+
195:37
+
20:05
-1 . . +
123:06
+6
161:39
+2
46:01
+2
155:52
9 1088
12 (KAZ) Nazarbayev University 2 (Kalidolda, Muryshkin, Mademikhanov) +
40:01
+1
135:54
+
226:58
. +
32:52
+
193:24
. . +
113:20
+2
246:36
+
25:04
+1
76:13
9 1166
13 (KAZ) Nazarbayev University 15 (Manabayev, Mukanov, Abdrakhman) +
47:24
+
108:52
+1
88:12
-2 +
14:02
+3
171:08
. +1
229:13
+
223:04
+
129:20
+
59:42
. 9 1168
14 (GEO) Free University of Tbilisi 2 (Popkhadze, Tsutskhashvili, Nishnianidze) +
23:56
+
69:42
+
169:09
+1
287:04
+1
13:09
. . . +
259:40
+
95:52
+2
113:12
+6
73:21
9 1301
15 (GEO) Free University of Tbilisi 3 (Bezhanishvili, Baghdavadze, Losaberidze) +1
29:00
+3
54:59
+1
214:37
+5
262:09
+
17:40
. . . +
75:16
+1
172:22
+
95:09
+1
175:15
9 1333
16 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 1 (Voinovsky, Bidanets, Alekseeva) +1
12:51
+
99:11
+
213:50
. +
18:09
. . -1 +
128:46
+1
74:17
+
45:16
+6
236:46
8 985
17 (GEO) Free University of Tbilisi 6 (Kvitsiani, Gogia, Kharshiladze) +
35:00
+1
61:45
+3
289:30
. +
16:10
. . . +
196:40
+
131:54
+
98:22
+2
276:48
8 1222
18 (KAZ) Kazakh-British Technical University 3 (Amanov, Prenov, Kurmasheva) +
6:36
+1
30:31
+
94:30
. +
12:02
+1
213:36
. . -5 +
74:54
+
42:10
-9 7 511
19 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Zhussupov, Duisenbayev, Yessenbayev) +
12:00
+
70:57
-1 . +
17:56
+
270:12
. . +
161:29
+
118:56
+
42:57
. 7 690
20 (KAZ) Suleyman Demirel University 2 (Zharkyn, Seitov, Zigangirov) +
31:05
+
129:47
+1
134:15
. +
14:28
-4 . . +
273:22
+1
59:42
+
75:32
. 7 755
21 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Bekmaganbetov, Askergali, Sharipov) +
19:05
+
112:30
+
186:42
-1 +1
38:16
. . -2 +
151:59
+1
227:43
+1
120:21
. 7 913
22 (KAZ) International IT University 3 (Auganov, Moldagaliyev, Abdrashim) +
13:13
+2
224:21
+4
162:27
. +
4:31
-1 . . +
283:50
+7
233:42
+1
113:21
. 7 1312
23 (KAZ) Kazakh-British Technical University 9 (Tulebayeva, Akhanov, Rakhmetov) +
36:22
+
107:07
+
70:47
. +1
19:21
. . . . +2
170:28
+1
94:28
-9 6 576
24 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 8 (Tavdgiridze, Saatashvili, Qeropyan) +1
39:45
+2
165:31
. +3
130:28
+
6:38
. . . +
55:54
-1 +1
80:00
-2 6 615
25 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 10 (Kiselyov, Nikulin, Tribrat) +1
32:05
+1
73:50
+
214:28
-2 +
22:14
. . . +1
249:20
-1 +
90:15
. 6 740
26 (GEO) Free University of Tbilisi 4 (Khosroshvili, Magaltadze, Meshveliani) +2
19:06
+
129:31
. +4
192:37
+
19:22
. . . +1
70:34
-7 +
178:54
-6 6 747
27 (KAZ) International IT University 15 (, , ) +
35:59
+2
212:33
+
138:06
. +
22:09
. . . . +1
281:45
+1
70:53
. 6 838
28 (KAZ) Kazakh-British Technical University 13 (Seydazimov, Bolatov, Burumbay) +
96:16
+1
207:12
+1
156:59
. +1
75:58
. . . . +
204:19
+
107:24
-3 6 905
29 (GEO) Free University of Tbilisi 5 (Berishvili, Kobakhidze, Khaduri) +1
36:54
+
70:10
. . +
15:27
. . . . +4
284:36
+
208:01
+3
225:06
6 998
30 (AZE) ADA University 3 (Gadirzada, Huseynzade, Farzaliyev) +
42:30
+2
293:02
. +1
136:36
+
27:39
. . . +
291:14
. +
203:19
. 6 1052
31 (KAZ) Kazakh-British Technical University 17 (Kurmanbay, Temirbay, Ormanov) +
22:45
+2
161:48
+
58:31
. +
11:52
. . . -2 -2 +1
112:53
. 5 424
32 (KAZ) Nazarbayev University 4 (Asmatullayev, Khassen, Iyembergen) +
21:34
+1
118:59
-5 . +2
30:03
. . . +
228:28
. +
59:17
. 5 516
33 (AZE) ADA University 1 (Isgandarli, Askarov, Zeynalli) +
19:16
+
169:29
-2 . +
9:33
-1 . . . +3
105:04
+
200:50
-1 5 562
34 (KAZ) International IT University 11 (Berdaulet, Abdrakhman, Sarsenov) +1
20:36
+1
158:49
-6 . +1
8:57
. . . +
218:46
. +1
104:34
. 5 588
35 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 2 (Jokhadze, Salia, Zabakhidze) +
16:28
+4
118:43
. . +
34:02
. . . +
204:57
. +1
176:57
-5 5 648
36 (KAZ) Kazakh-British Technical University 8 (Zhengissov, Afiev, Yersultan) +
15:27
+3
271:14
. . +
26:18
. . . +
206:41
. +
77:42
. 5 655
37 (AZE) Baku Engineering University 3 (Yagublu, Abbasov, Murtuzaliyev) +1
22:19
. . +
190:13
+
35:09
+
152:09
. . . . +
246:34
. 5 665
38 (KAZ) Kazakh-British Technical University 6 (Zhangbyrbayev, Seitzhan, Okas) +
16:15
+2
165:19
. . +
8:04
. . . +
111:53
-2 -3 +5
257:07
5 697
39 (KAZ) IITU IITU (Mursaliev, Askaruly, Abdykalam) +
27:58
+
195:20
. . +
16:18
. . . +
274:09
. +1
200:37
. 5 732
40 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Makatova, Yerzhanov, Kunakbayev) +
12:44
+4
164:53
. . +
27:37
. . . +
248:26
. +2
204:23
. 5 775
41 (GEO) Free University of Tbilisi 8 (Gogadze, Kapanadze, Kavteladze) +
47:19
+3
148:23
. . +1
22:20
. . . +
222:29
. +1
285:50
. 5 824
42 (GEO) Free University of Tbilisi 11 (Meishvili, khorbaladze, Nazgaidze) +
22:18
+5
210:01
. +3
247:16
+
77:27
. . . . -3 +
130:18
. 5 846
43 (GEO) Free University of Tbilisi 7 (Grigalashvili, Jikia, Tsutskhashvili) +2
41:23
+1
129:32
. . +4
63:06
. . . . +6
293:13
+
170:37
. 5 956
44 (AZE) ADA University 2 (Hasanov, Gasimov, Mustafali) +1
56:09
+
238:15
. +4
295:25
+
13:48
+2
261:51
. . . . -4 . 5 1003
45 (GEO) Free University of Tbilisi 14 (Geldiashvili, Gurgenidze, Kotoreishvili) +
24:06
+
62:32
-4 . +
30:19
. . . . . +1
160:33
. 4 296
46 (GEO) Free University of Tbilisi 13 (Zhvania, Chkhikvadze, Sarchimelia) +
10:09
+
69:56
. . +
16:53
. . . . -7 +2
174:59
. 4 309
47 (KAZ) Kazakh-British Technical University 10 (Tulepbayev, Bakytbek, Sissengali) +
42:01
+
230:45
. . +
18:18
. . . . . +
119:29
. 4 409
48 (KAZ) Nazarbayev University 19 (Amangeldiyev, Sagynov, Mukashov) +
21:05
+1
228:04
. . +
30:49
. . . . . +
114:24
. 4 413
49 (KAZ) Nazarbayev University 17 (Azimkhan, Zhilibayev, Babanov) +
31:28
+1
196:54
. . +
59:45
. . . . . +
119:26
. 4 425
50 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 4 (Korolev, Ermachkov, Gurjiy) +
13:55
+3
247:34
. . +
34:17
. . . . -3 +
76:51
. 4 430
51 (KAZ) Kazakh-British Technical University 14 (Ospanova, Yesbay, Beshimov) +
19:08
+5
224:21
-4 . +
29:48
. . . . . +
72:30
. 4 444
52 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 3 (Shekiladze, Gobronidze, Aptsiauri) +
30:35
+1
105:48
. . +
44:24
. . . +
252:34
-2 . . 4 451
53 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Ponamaryov, Azatov, Vagner) +
72:07
. . . +
52:47
. . . +
123:34
. +
207:56
. 4 454
54 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 7 (Sidiropulo, Melnichuk, Scherbak) +
30:46
+
154:26
. . +
61:36
. . . +
232:11
. . . 4 477
55 (GEO) Kutaisi State University 1 (Butskhrikidze, Leladze, Gogsadze) +
33:16
+1
116:55
. . +
8:01
. . . +5
213:10
. -8 -5 4 490
56 (KAZ) Suleyman Demirel University 3 (Nadyrmagambet, Tursynbek, Orazgalieva) +2
41:55
+2
235:38
. . +
19:21
. . . . . +1
139:01
. 4 534
57 (AZE) Baku Engineering University 2 (Aghayev, Hajili, Ashrafov) +1
33:38
. . +
59:34
+3
17:20
. . . . -1 +4
272:52
. 4 541
58 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 16 (Maystrenko, Glukhoedov, Markov) +
19:59
. -2 . +1
58:58
. . . +
161:10
-1 +1
265:00
. 4 543
59 (GEO) Free University of Tbilisi 12 (Sanaia, Kvrivishvili, Beroshvili) +
47:58
+
40:44
-2 . +3
153:59
. . . . . +4
253:05
. 4 633
60 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 3 (Opryshko, Gaponov, Dudko) +2
56:44
+2
151:44
. . +
86:34
. . . +
290:10
. -5 . 4 663
61 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Gazizov, Bolotnikov, Korobov) +2
24:47
+1
194:52
-1 . +2
88:09
. . . +2
228:46
. -5 . 4 674
62 (AZE) Baku State University 1 (Sofiyev, Qarayev, Zeynalzade) +3
38:27
+2
215:21
. -2 +
45:43
. . . . . +1
264:39
. 4 682
63 (KAZ) Suleyman Demirel University 1 (Gabdrash, Yerlan, Lekerov) +
53:33
+7
281:14
. . +3
41:16
. . . . . +4
143:10
. 4 798
64 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 15 (Vasilevskiy, Kindra, Demidov) +
25:37
+2
138:37
. . +4
181:22
+5
290:47
. . . . . . 4 854
65 (AZE) Baku HIgher Oil School 1 (Samadli, Piriyev, Huseynli) +
15:29
. . -3 +
11:53
. . . +
92:43
. -2 . 3 118
66 (KAZ) Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering 1 (Sarsenbek, Kassanov, Zhantileuov) +
12:28
. . . +
22:10
. . . -3 . +1
110:41
. 3 164
67 (KAZ) Nazarbayev University 8 (Amantayev, Semedyarov, Sovetov) +
18:14
-2 . . +1
60:02
. . . . -4 +
116:47
. 3 214
68 (KAZ) International IT University 12 (Zharzhanov, Makazhanov, Mtsbek) +
18:22
+3
166:57
. . +
43:51
. . . . -1 . . 3 287
69 (GEO) Caucasus University 1 (chkhetiani, kakhiani, Chelidze) +
29:38
+2
238:42
. . +
10:27
. . . . -2 -3 . 3 317
70 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 1 (vardishvili, Dzmanashvili, Shonia) +
55:10
+3
167:05
. . +
48:41
. . . . . -1 . 3 330
71 (AZE) Baku Engineering University 4 (Mammadli, Aliyev, Emirli) +
56:04
. . +3
220:51
+
12:39
. . . . . . . 3 348
72 (KAZ) Karaganda State Industrial University (Kim, Prokhorovich, Yusupov) +
16:06
. -2 . +5
78:01
. . . . -2 +1
135:22
. 3 349
73 (GEO) Georgian Technical University 1 (Varamashvili, Gasanov, Madzgarashvili) +
14:07
-7 . . +
39:05
. . . . -1 +1
281:35
. 3 354
74 (KAZ) ENU technotise (Zakrikchinov, Abdikalikova, Tileubergenov) +
40:14
. . -3 +
94:42
. . . +
237:05
. . . 3 371
75 (KAZ) KazNU (Kasymbek, Mustafin, Kenzhebek) +
19:40
+
184:25
. . +5
71:40
. . . . . . . 3 374
76 (GEO) Caucasus University 4 (Kurdadze, Gurgenidze, Japaridze) +
16:40
+3
267:04
. . +1
28:26
. . . . . . . 3 391
77 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 6 (Sultan, Nurbek, Kundebekov) +1
33:12
. . . +
139:35
. . . +
214:51
. . . 3 406
78 (KAZ) Nazarbayev University 14 (Shakipov, Turysbek, Sakenov) +2
23:43
+1
298:55
. . +
40:40
. . . -1 . -1 . 3 421
79 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 1 (Hydyrov, Ahmadov, Bayramov) +
74:04
. . . +1
50:18
. . . . . +1
264:12
-11 3 428
80 (KAZ) Pavlodar State University named S. Toraigyrov 2 (Sadullaev, Zhussip, Zhakupov) +
51:59
. . . +
160:22
. . . +
222:26
. . -4 3 433
81 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Aldiyarov,Zhassuzak) +1
52:56
. . . +
93:37
. . . +
273:15
. . . 3 438
82 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 9 (Barinov, Travintsev, Ivancha) +
79:05
. . . +1
153:28
. . . +
245:48
-1 -1 . 3 497
83 (AZE) National Aviation Academy 1 (Kazimov, Fermanli, Mirabdulla) +
86:50
. . +4
282:14
+1
40:47
. . . . -4 . . 3 508
83 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 6 (Mikhailov, Volkov, Gavryushin) +
119:23
+1
268:10
. . +
101:08
. . . . -3 . . 3 508
85 (GEO) Kutaisi State University 2 (Khantadze, Gogiava, Kldiashvili) +
35:38
+5
293:24
. . +2
50:03
. . . . . -1 . 3 518
86 (KAZ) Kazakh-British Technical University 22 (Zhandaulet, Almakhanov, Telzhanov) +
95:12
+1
267:00
. . +3
84:05
. . . . -1 . . 3 526
87 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 11 (Shtanko, Berezin, Turbulanov) +
44:53
+1
215:39
. -1 +6
165:45
. . . . . -2 . 3 564
88 (GEO) Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia 1 (Chubinidze, Tsotne, Khundzakishvili) +1
152:46
+
184:31
. . +2
231:25
. . . . . . . 3 627
89 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 10 (Batkhadze, Gachechiladze, Babunashvili) +
19:04
-1 . . +9
99:26
. . . . . +3
270:58
. 3 628
90 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 8 (Balitskaya, Kontrolskiy, Kataev) +3
252:34
+2
235:55
. . +
43:47
. . . . . . . 3 630
91 (AZE) The French Azerbaijani University 1 (Melikov, Eyubov, Nazarbayov) +4
198:51
. . . +2
183:09
. . . +
131:32
. . . 3 632
92 (GEO) Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia 3 (Kurtskhalia, Mamulashvili, Abuladze) +3
121:17
+
269:42
. . +7
287:21
. . . . . . . 3 877
93 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 12 (Chakhvadze, Martiashvili, Modrekiladze) +
18:27
-3 . . +1
8:43
. . . . -2 -12 . 2 46
94 (KAZ) Kazakh-British Technical University 16 (Balzhanov, Ayapbergen, Smailov) +
34:58
. . -1 +
14:14
. . . . . -1 . 2 48
94 (GEO) Georgian Technical University 2 (Janjgava, Orvelashvili, Giorgadze) +
32:14
-3 . . +
16:45
. . . . . . . 2 48
96 (KAZ) Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering 2 (Amangos, Junebayev, Aitbayev) +
42:44
. . . +
7:56
. . . . . -3 . 2 49
97 (AZE) National Aviation Academy 3 (Ahmadov, Mamedov, Babayev) +
26:54
. . . +
39:34
. . . . -3 . . 2 65
98 (KAZ) Kazakh-British Technical University 23 (Karasayev, Oral, Absatov) +
29:53
. . . +
39:38
. . . . . -8 . 2 68
99 (KAZ) Kazakh-British Technical University 19 (Gamidov, Usmanova, Kalkaman) +
59:01
. . . +
24:03
. . . . . . . 2 83
100 (KAZ) Kazakh-British Technical University 12 (Ikram, Balabek, Maimash) +
59:32
. . . +
27:05
. . . . -5 . . 2 86
101 (GEO) Caucasus University 2 (Pacacia, Maruashvili, Sanaia) +
53:24
. . . +
38:49
-8 . . . . . . 2 91
102 (KAZ) Nazarbayev University 10 (Smagulov, Ilyas, Tarpanov) +2
31:52
. . . +
22:59
. . . . -18 . . 2 93
103 (GEO) Caucasus University 5 (Jijelava, Gigolashvili, Gabashvili) +
41:16
. . . +
59:35
-2 . . . . . . 2 100
104 (KAZ) SDU 8 SDU (Yeskhat, Kabirov, Nassibullina) +
82:03
. . . +
20:59
. . . . -2 -1 . 2 102
104 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 12 (Petrukovich, Polonskiy, Khachaturyan) +
63:22
. . . +
39:33
. . . . . . . 2 102
106 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 5 (Kvaratskhelia, Shubitidze, Sepiskveradze) +
46:27
-5 . . +1
42:54
. . . -2 . . . 2 108
106 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 4 (Gongadze, Diakvnishvili, Bolashvili) +
43:43
-7 . . +2
25:11
. . . . . . . 2 108
108 (GEO) Georgian Technical University 5 (Pirtskhalava, Khelashvili, Bitskinashvili) +
65:45
. . . +
45:18
. . . . . . . 2 110
109 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 14 (Davydenko, Kayaliev, Pasternak) +
56:40
. . . +
55:19
. . . -3 -4 . . 2 111
110 (KAZ) Kazakh-British Technical University 11 (Ilessov, Utebaliyev, Safargaliyev) +1
14:55
. . . +2
39:06
. . . . . -1 -1 2 113
111 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 2 (Yakubova, Kursaitova, Kozlova) +
96:53
-4 . . +
18:37
. . . . . . . 2 114
111 (AZE) Baku HIgher Oil School 3 (Gurbanli, Baghirli, Naghizada) +
78:33
. . . +
36:14
. . . . -1 . . 2 114
113 (GEO) Georgian Technical University 4 (Zedelashvili, Sirbiladze, Modrekelidze) +1
65:11
-3 . . +
32:02
. . . . . -1 . 2 117
114 (GEO) Free University of Tbilisi 9 (Rogava, Tsartsidze, Tetunashvili) +
16:33
+1
84:45
. . -2 -4 . . -1 . . -2 2 120
115 (AZE) Baku State University 4 (Abdullayev, Mustafayev, Rehimli) +
47:20
. . . +
74:38
. . . . -3 . . 2 121
116 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 1 (Bakijev, Usserbaev, Bolatov) +
44:19
. . . +
83:44
. . . . -4 . . 2 127
117 (TAU) Sevastopol State University 5 (Pronkin, Martson, Rostovskaya) +
66:06
. . . +
66:42
. . . . -6 . . 2 132
118 (AZE) Azerbaijan Technical University 1 (Maharramli, Aliyev, Dashdemir) +
79:41
. . . +
63:48
. . . . . . . 2 142
119 (GEO) French-Georgian Institute 1 (Sultanishvili, Rekhviashvili, Chanukvadze) +
55:51
-1 . . +
88:34
. . . . . . . 2 143
120 (KAZ) Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Taspolat, Usen, Seydulla) +1
33:52
. . . +1
73:34
. . . . . . . 2 146
121 (GEO) Caucasus University 3 (Smoevi, Giunashvili, karaulashvili) +1
27:50
. . . +2
64:45
. . . . . . . 2 151
122 (KAZ) Kaznu29 KazNU (Otepov, Makazhanov, Salimzhan) +2
57:02
. . -2 +1
36:57
. . -2 . . . . 2 153
123 (KAZ) ENU VTPO (Nagmetulla, Orynbassar, Pulanbekov) +
112:04
. . . +
42:27
. . . . -3 . -2 2 154
124 (AZE) Baku HIgher Oil School 4 (Taghizada, Abbasov, Ismayilov) +
69:07
. . -5 +2
47:29
. . . . . . . 2 156
125 (KAZ) Easy rouhol 18 IITU (Fazylzhan, Nurtugan) +
18:04
. . . +2
99:26
. . . . . . . 2 157
126 (AZE) Baku State University 2 (Museyibli, Mammadov, Suleymanli) +1
64:30
. . . +2
38:37
. . . . -1 . . 2 162
127 (TAU) Crimean Engineering-Pedagogical University 2 (Shemshedinov, Abdullaev, Halilova) +
111:30
. . . +
53:15
. . . . . . . 2 164
128 (KAZ) Kazakh-British Technical University 24 (Tuchashvili, Khan, Mun) +
54:45
. . . +
113:47
. . . . -12 . . 2 167
129 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 5 (Sidelev, Moiseenko, Oliseenko) +
64:37
. . . +
104:32
. . . . -2 . . 2 168
129 (KAZ) Nazarbayev University 5 (Yeltayev, Duimagambetov, Zhanbek) +
58:27
-4 . . +1
90:58
. . . . . . . 2 168
131 (TAU) Crimean Engineering-Pedagogical University 3 (Appazov, Turik, Mogilnyy) +
57:28
. . . +1
92:30
. . . . . -1 . 2 169
132 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 6 (Gogolidze, Shakhmuradiani, Berozashvili) +
25:48
. . . +2
109:23
. . . . -1 -1 . 2 174
132 (KAZ) Nazarbayev University 7 (Kuanyshbay, Dairabay, Toktasynov) +2
29:31
-2 . . +1
85:41
. . . . . -5 . 2 174
134 (KAZ) Kazakh-British Technical University 18 (Borash, Ualibekova, Zhanaikhanov) +2
89:49
. . . +
47:04
. . . . . -4 . 2 176
135 (KAZ) IITU IITU (Almurzaev, Suleimen, Salmetov) +2
43:46
. . -2 +
104:33
. . . . . -2 . 2 187
136 (AZE) Azerbaijan State Agrarian University (Kazimov, Ibrahimov, Mammadli) +1
118:27
. . . +
72:44
. . . . -3 . . 2 210
137 (AZE) Baku Engineering University 5 (Valiyev, Sadigov, Heydarov) +
76:32
. . -2 +3
81:25
. . . . -2 . . 2 217
138 (KAZ) AAN KazNU (Batyr, Paizov, Amanbay) +1
103:05
. . . +2
59:21
. . -1 . -11 . . 2 222
139 (KAZ) Nazarbayev University 3 (Madi-Alisher, Nabiolla, Mussa) +1
37:45
. . . +3
107:22
. . . . . . . 2 224
140 (AZE) Baku HIgher Oil School 2 (Aliyev, Karimli, Huseynov) +2
92:51
. . . +1
73:39
. . . -1 . . . 2 225
141 (AZE) Azerbaijan University 1 (Habibli, Zakirli, Abbaszadeh) +1
137:29
. . . +
96:25
. . . . . . . 2 253
142 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 5 (Babylbek, Nogayev, Khamza) +1
46:26
. . . +2
151:59
. . . . . . . 2 257
143 (GEO) International Black Sea University 2 (Kvirkvelia, Odishvili, Miruashvili) +5
66:59
-1 . . +3
32:18
. . . . . . . 2 258
144 (KAZ) International IT University 13 (Erkinbay, Karimbayev, Darmesh) +
43:27
. . . +4
137:41
. . . . . -7 . 2 260
145 (KAZ) International IT University 14 (Omarbek, Madiyarov, Abilassanov) +3
108:32
. -1 . +3
46:23
. . . . . -2 . 2 274
146 (KAZ) Karaganda State Technical University 1 (Kim, Velinskiy, Lavrik) +
165:05
-5 . . -2 -2 . . +
110:06
. . . 2 275
147 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Damysbek, Zhumagaliyev, Manakbayev) +2
138:36
. . . +2
59:36
. . . . . . . 2 277
148 (GEO) Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia 2 (Kharkhelauri, Bedukadze, Peradze) +3
49:37
-2 . . +2
129:30
. . . . . . . 2 278
148 (KAZ) Nazarbayev University 12 (Serikbulatova, Baktygaliyev, Gait) +
12:49
. . . +2
226:34
. . . . -3 . . 2 278
150 (TAU) Sevastopol State University 6 (Brodovskiy, Bezpaly, Pakhotnov) +2
177:29
. . . +
63:30
. . . . . . . 2 280
151 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Zhakparov, Abilov, Yerimbetov) +2
43:51
. . . +
214:53
. . . . . . . 2 297
152 (KAZ) Kazakh-British Technical University 15 (Ilessov, Kassymov, Toguzbayev) +1
28:58
. -1 . +5
153:51
. . . . . . . 2 301
153 (AZE) ADA University 4 (Huseynov, Mammamzade, Ismayilov) +1
111:27
. . . +5
75:23
. . . . -6 . . 2 306
154 (GEO) Georgian Technical University 3 (Kutsia, Arveladze, Kruashvili) +
32:26
. . . +7
142:06
. . . . . -1 . 2 314
155 (AZE) Naxcivan Dovlet Universiteti (Rzazade, Haciyev, Huseynzade) +1
148:02
. . . +1
148:59
. . . . . . . 2 336
156 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Dairbekova, Utaraliyeva, Rashiden) +
36:30
. . -1 +4
223:18
. . . . . . . 2 339
157 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 3 (Abishov, Gadimli, Maximov) +
47:03
. . . +4
235:48
. . . . . . . 2 362
158 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 9 (Aleksashvili, Mtsituri, Kloyan) +
73:28
-3 . . +4
258:37
. . . . . . . 2 411
159 (KAZ) International IT University 6 (Bolatzhanuly, Balamanova, ) +
81:44
. . . +7
207:41
. . . . . . . 2 428
160 (KAZ) ENU 1 (Gabiden, Bailov, Aldongarov) +3
99:33
. . . +2
235:14
. . . . . . . 2 434
160 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 13 (Kurochkin, Shumskiy, Panyukov) +2
224:53
. . . +
170:34
. . . . . . . 2 434
162 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 2 (Isabekov, Ovezov, Nuraliyeva) +1
176:56
. . . +3
197:16
. . . . . -1 . 2 453
163 (GEO) International Black Sea University 3 (Sakhvadze, Shavoshvili, Ksovreli) +1
277:59
. . . +1
151:54
. . . . . . . 2 468
164 (AZE) Baku HIgher Oil School 5 (Aljanov, Nabili, Dashdemirov) +3
143:21
. . -2 +6
161:48
. . . . . . . 2 484
165 (AZE) Azerbaijan Technical University 2 (Hajiyev, Azizli, Agabeyli) +5
181:20
. . -10 +8
190:47
. . . . . . . 2 631
166 (GEO) French-Georgian Institute 2 (Bachalishvili, Kashibadze, CHachua) +
21:41
-2 . . -3 . . . . . -2 . 1 21
167 (KAZ) Nazarbayev University 9 (Kurmanbek, Amangeldiyev, Turlin) +
26:53
. . . -5 . . . -4 . . . 1 26
168 (AZE) The French Azerbaijani University 2 (Najafov, Aghayev, Mustafayev) +
39:48
. . . -5 . . . . -1 . . 1 39
169 (TAU) Sevastopol State University 2 (Dereglazov, Katolyk, Shapel) +
45:56
-2 . . -9 -2 . . . . . . 1 45
170 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 7 (Lomidze, Sharvadze, Kharebava) +
47:51
. . . -6 . . . . . . . 1 47
171 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 4 (Asgarov, Hasanov, Manafli) +
52:10
. . -3 -5 . . . . . . . 1 52
172 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Islyamov, Abdilmanov, Kurmangaliyev) +
60:24
. . . -6 . . . . . . . 1 60
173 (GEO) Batumi State University 2 (Giorgadze, Kakhidze, Beria) -4 . . . +
62:26
. . . . -3 -1 . 1 62
174 (KAZ) Kazakh-British Technical University 20 (Issimova, Mautkazy, Zhumabaeva) -3 . . . +
77:40
. . . . . . . 1 77
175 (KAZ) Suleyman Demirel University 4 (Ormanali, Kuralsynov, Zhetenov) -1 . . . +
80:14
. . . . . . -1 1 80
176 (TAU) Sevastopol State University 3 (Tsocalo, Novikova, Pariyskiy) -3 . . . +1
61:40
. . . . . . . 1 81
177 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 1 (Hasanov, Namazov, Karimzadeh) . . . . +1
84:50
. . . . -3 . . 1 104
178 (AZE) National Aviation Academy 5 (Mammadov, Namazzade, Hasanova) +
119:10
. . . -2 . . . . . . . 1 119
179 (KAZ) Pavlodar State University named S. Toraigyrov 3 (Myssak, Myssak, Ilyas) +
125:01
. . . -1 . . . . . . . 1 125
180 (KAZ) Suleyman Demirel University 7 (Koishybay, Les, Yeleubaev) -4 . . . +1
138:09
. . . . . -1 . 1 158
181 (KAZ) JiLLzay KazNU (Tasbolatov, Ertuyak, Zhekin) . . . . +
176:36
. . . . . . . 1 176
182 (GEO) European University (Dolidze, Arabuli, Podiashvili) +4
118:41
. . . -5 . . . . . . . 1 198
183 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Agabekov, Orakov, Serikov) +5
100:21
. . . -1 . . . . . . . 1 200
184 (GEO) Batumi State University 1 (Khozrevanidze, Goradze, Meskhidze) . . . . +3
144:46
. . . . . -1 . 1 204
185 (KAZ) Kazakh National Technical University named K. Satbaev (Murzayev, Salambaev, Botaguzov) -6 . . . +5
116:06
. . . . . . . 1 216
186 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Zharymbatova, Akashayev, Duisenbayev) -2 . . . +6
145:01
. . . . . . . 1 265
187 (KAZ) Mandarin KazNU (Muhambetov, Zhunisbek, Zhandos) +5
185:12
. . . -40 . . -3 . . . . 1 285
188 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 4 (Abdullayev, Aliyev, Chalabiyev) . . . . +2
249:25
. . . . . . . 1 289
189 (KAZ) ENU2 (Babkenov, Rakhmankulov, Boranbay) +4
232:18
. . . -5 . . . . . . . 1 312
190 (KAZ) International IT University 4 (Gaziz, Bakiyev, Rakhmanberdiyev) +6
207:20
. . . -12 . . . . . . . 1 327
191 (KAZ) Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Tolepbergen, Demirsoy, Ozer) +7
232:08
. . . . . . . . . . . 1 372
192 (KAZ) ENU1 (Nurarys, Isilbayev, Shaimurat) +7
246:06
-1 -1 -1 -4 . -1 -2 -1 -1 . -1 1 386
193 (KAZ) Nazarbayev University 16 (Kontorbayev, Tuleuov, Kassenov) -10 . . . +8
257:31
. . . . . . . 1 417
194 (GEO) Batumi State University 4 (Romanadze, Kakhidze, Inasaridze) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (GEO) Batumi State University 5 (Gogoberidze, Kartsivadze, Romanadze) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (GEO) Free University of Tbilisi 10 (Tabidze, Babunashvili, Khutsishvili) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (GEO) Batumi State University 3 (Shainidze, Putkaradze, Khojava) . . -1 . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Kazakh-British Technical University 25 (Abylkasymov, Zhumagali, Alimbayeva) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Odlar Yurdu University 2 (İsmayil, Hüseynli, Məmmədzadə) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Narxoz University 2 (Markabayev, Mambetkulov, Beibitova) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Kazakh National Technical University named K. Satbaev 2 (Jumatinov,,) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 5 (Eroshkin, Meils, Timuruly) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 4 (Zinnatullin, Kurmashev, Sagundykov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 3 (Miroshnikov, Simonov, Kyzdarbekov) . . . . -1 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Taldykorgan Politechnic College (Sailaukhan, Sharipkhanov, Erzhanov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Suleyman Demirel University 6 (Babahan, Abdinazarov, Orynbasar) -1 . . . -7 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Suleyman Demirel University 5 (Syzdyk, Abdilkakov, Amankul) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Pavlodar State University named S. Toraigyrov 1 (Efremov, Sabitov, Rakhimbekov) -1 . . . -1 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Nazarbayev University 6 (Sabyrov, Suleimenov, Khuzyakhmetova) -3 . . . -8 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Narxoz University 3 (Seitqamzanov, Turlybekov, Kharakozha) -4 . . . . . -1 . . . . . 0 0
194 (KAZ) Narxoz University 1 (IOLCHU, Mordacheva, Shirokov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Sagingaliyev, Melis, Seidilda) -3 . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Kazakh-British Technical University 21 (Alipbayev, Kuandyk, Kokpanbayev) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Aisariyev, Musabek, Ospan) -1 . . . -20 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Karaganda State Technical University 2 (Kolesnikov, Bezdelov, ) -1 . . . -1 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) International IT University 10 (Yechshan, Sambay, Amirova) -3 . . . -9 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) International IT University 9 (Sultan, Kelgenbaev, Raykul) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) International IT University 8 (Bermaganbetov, Balatursynov, Tolegenov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) International IT University 7 (Atabayev, Sarabay, Nurmoldanov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) International IT University 5 (Tsay, Kim, Jalankuzov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (TAU) Sevastopol State University 4 (Borisenko, Belousov, Larionenko) . . . . -2 . . . . . . . 0 0
194 (TAU) Sevastopol State University 1 (Yalymov, Gridasova, Monosov) -16 -2 . . -2 . . . . . . . 0 0
194 (TAU) Crimean Engineering-Pedagogical University 1 (Abdurashitov, Lyumanov, Goncharova) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Kissymova, Seilhanova) -2 . . . -2 . . . . . . -1 0 0
194 (KAZ) Turan University (Amanzholov, Khalikov, Chizhov) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Odlar Yurdu University 1 (Həmzətov, Hacıyev, İbrahimova) -6 . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Azerbaijan University 4 (Tagiyev, Balacayev, Ismayilov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Sumgait State University 2 (Zahirova, Babayev, Ələsgərov) -1 . . . -5 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Sumgait State University 1 (Jamalov, Babayev, Khalilov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) National Aviation Academy 4 (cafarov, Cafarov, Nurlan) . . . . -1 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) National Aviation Academy 2 (Abasov, Shamil, Farman) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Ganja State University 2 (Savad, Asadov, Amrahova) -1 -2 . . -1 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Ganja State University 1 (Rzayeva, Qasimova, Aliyeva) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Baku State University 6 (Shixalizade, Adasov, Aliyev) -1 . . . -7 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Baku State University 5 (Shukurzade, , ) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Baku State University 3 (Bayramova, Imamverdiyeva, Imamverdiyev) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 2 (Guliyev, Badirkhanov, Bayramov) . . . -1 -6 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Azerbaijan University 3 (Mustafaev, Salimov, ) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Team 17 IITU (Akniet, Talapova, Kenes) . . . . . . . . -1 . . . 0 0
194 (AZE) Azerbaijan University 2 (Hajiev, Gadirov, Kamranoglu) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Azerbaijan Technologicaly University (Gurbanov, Nasirov, Guliyev) -1 -2 . . -1 -1 . . -1 . . -1 0 0
194 (AZE) Azerbaijan State Pedagogical University (Reshidov, Yolchuyev, safarli) . . . . -1 . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 5 (Samadova, Eyvazov, Alekberov) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 3 (Shirinov, Mahmudlu, Hasimzada) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 2 (Qubanli, Dadashova, Orujov) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Nazarbayev University 18 (Yerzhanov, Dunembay, Pashar) . . . . . . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Predator KazNU (Aimukhanov, Muptykhan, Kazakbay) . . . . -2 -1 . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Bolashak KazNU (Amangeldi, Dayarbek, Kadirbekov) . . . . . . . . -16 . . . 0 0
194 (KAZ) KazNU - KazNU (Adilkhan, Meirambek, Turganbai) . . . . -8 . . . . . . . 0 0
194 (KAZ) Asd Power IITU (Omerbayev, Abdurahmanov, Abdulkhairov) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
194 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 11 (Pangani, Aminashvili, Malishava) . . . . . . . . . . . . 0 0
Total runs39623675101592612127105217196122
Accepted181742621175171948286217
Rejected215162498041744201857189134105
First Accept6:3624:0425:5659:344:25100:17263:0749:2055:5433:0317:4531:31
Last Accept277:59298:55289:30295:25287:21290:47263:07298:07291:14293:13285:50276:48