ACM ICPC 2017-2018, NEERC,
Northern, Ural, Armenia, Kazakhstan, Azerbaijan, Taurida, Georgia Subregional Contest

Show time

RankTeam A B C D E F G H I J K L = Time
1 (KAZ) Kazakh-British Technical University 1 (Zhussupov, Amanov, Aman) +
9:07
+
43:28
+
25:56
+
144:07
+1
10:03
+
110:55
+4
263:07
+
49:20
+3
177:31
+
59:09
+
17:45
+1
86:08
12 1172
2 (GEO) Free University of Tbilisi 1 (Guliashvili, Mandzulashvili, Tskhovrebov) +
10:45
+1
84:10
+
55:46
+1
70:25
+
16:05
+
100:17
-11 +
170:22
+1
151:28
+
33:03
+
64:53
+1
137:18
11 970
3 (KAZ) International IT University 1 (Satylkhanov, Sultan, Kim) +
8:42
+1
56:52
+2
41:31
+
194:55
+
4:58
+3
204:15
-3 +
109:13
+2
132:08
+
71:16
+
51:21
+1
58:36
11 1108
4 (KAZ) Nazarbayev University 1 (Kalmurzayev, Ilyassov, Aitzhanov) +
16:03
+
24:04
+
82:43
+
185:11
+
9:28
+
171:46
. +
111:21
+
202:06
+
51:46
+1
37:09
+3
154:33
11 1122
5 (GEO) International Black Sea University 1 (Narushvili, Svanidze, Morchiladze) +
9:58
+
48:33
+
147:35
+1
174:22
+
4:25
+
270:49
. +1
212:47
+
182:42
+2
94:03
+
56:41
+3
31:31
11 1367
6 (NOR) SPb ITMO University 2 (Budin, Drozdova, Kirillov) +
7:06
+
19:32
+1
68:19
+1
286:51
+
76:42
+1
244:15
+1
196:42
+4
283:17
+
50:08
. +1
15:57
+1
47:45
11 1491
7 (KAZ) International IT University 2 (Kabdygali, Tussupbekov, Oral) +
15:22
+2
130:31
+3
188:03
+
235:15
+
5:14
+
218:56
. +
168:35
+
154:21
+1
117:27
+
28:10
+2
226:33
11 1644
8 (KAZ) Nazarbayev University 13 (Orynkul, Khaitov, Sariyev) +
20:38
+
43:25
+
216:05
+2
262:25
+
10:32
+1
243:54
. +1
298:07
+
158:38
+1
94:39
+
57:57
+2
233:12
11 1774
9 (NOR) SPb ITMO University 1 (Belonogov, Zban, Putilin) +
8:49
+
53:38
+
44:17
. +3
105:02
+1
83:00
+1
110:04
+
144:22
+
29:04
-2 +
33:07
+
17:16
10 726
10 (URL) Ural FU: Kek (Borozdin, Sivukhin, Leskov) +
3:50
+1
37:29
+
32:58
. +1
107:16
. +1
243:03
+3
124:54
+
42:50
+
298:56
+
19:46
+1
25:58
10 1070
11 (AZE) Baku Engineering University 1 (Karimov, Mammadov, Allahverdiyev) +
14:45
+
150:39
+
49:11
+
128:33
+
6:40
+1
249:00
. . +1
184:07
+
86:10
+
117:35
+
106:54
10 1129
12 (NOR) SPb State University 22 (Logunov, Makarov, Savchenkov) +
13:36
+
43:59
+
37:25
. +3
170:52
+1
283:14
+2
270:08
+
146:19
+
47:38
. +
24:42
+
58:18
10 1211
13 (ARM) * Yerevan State University 0 (Sahakyan, Harutyunyan, Mamikonyan) +
11:27
+
54:43
+1
71:27
-1 +
159:31
+
261:54
+1
140:10
+1
279:39
+
98:03
. +
27:51
+1
44:08
10 1224
14 (KAZ) Kazakh-British Technical University 4 (Temir, Mussinov, Aitzhan) +
20:18
+1
111:20
+
70:45
+
257:42
+
13:08
+
166:50
. -3 +
206:54
+
96:01
+
43:45
+2
246:10
10 1288
15 (NOR) SPb Academic University 7 (Podguzov, Smirnov, Stepanov) +
13:03
+1
51:40
+
59:03
. +1
145:00
. +
214:34
+
86:11
+
26:28
. +
15:50
+
31:52
9 680
16 (KAZ) Kazakh-British Technical University 2 (Bolatbekov, Kenen, Okapova) +
20:49
+
111:31
+
59:03
-4 +
7:02
+1
234:46
. +1
184:04
+
70:40
+1
86:40
+
41:52
. 9 872
17 (NOR) SPb Academic University 4 (Gavrilov, Surkov, Yepifanov) +
8:44
+
56:51
+
82:37
. +
124:39
. . +1
284:35
+
35:32
+3
288:21
+1
19:23
+
50:50
9 1046
18 (NOR) SPb Academic University 2 (Alferov, Tukh, Yutman) +
14:29
+
22:54
+2
93:45
. +1
184:18
. +3
293:06
+
148:47
+
45:10
. +
31:26
+1
89:26
9 1059
19 (KAZ) Kazakh-British Technical University 5 (Kali, Omarov, Nuptebek) +1
15:21
+
70:42
+
83:05
+
195:37
+
20:05
-1 . . +
123:06
+6
161:39
+2
46:01
+2
155:52
9 1088
20 (NOR) SPb Academic University 1 (Belova, Fedorov, Sayutin) +
16:51
+1
42:49
+
27:34
. +3
195:29
+2
298:16
+1
233:10
-11 +
50:51
. +
12:05
+3
78:44
9 1151
21 (KAZ) Nazarbayev University 2 (Kalidolda, Muryshkin, Mademikhanov) +
40:01
+1
135:54
+
226:58
. +
32:52
+
193:24
. . +
113:20
+2
246:36
+
25:04
+1
76:13
9 1166
22 (KAZ) Nazarbayev University 15 (Manabayev, Mukanov, Abdrakhman) +
47:24
+
108:52
+1
88:12
-2 +
14:02
+3
171:08
. +1
229:13
+
223:04
+
129:20
+
59:42
. 9 1168
23 (NOR) SPb ITMO University 3 (Naumov, Turaev, Philipchik) +
18:30
+
56:34
+1
92:32
. +2
63:11
+2
205:25
-5 +2
154:19
+
227:35
. +1
38:18
+1
180:05
9 1213
24 (GEO) Free University of Tbilisi 2 (Popkhadze, Tsutskhashvili, Nishnianidze) +
23:56
+
69:42
+
169:09
+1
287:04
+1
13:09
. . . +
259:40
+
95:52
+2
113:12
+6
73:21
9 1301
25 (GEO) Free University of Tbilisi 3 (Bezhanishvili, Baghdavadze, Losaberidze) +1
29:00
+3
54:59
+1
214:37
+5
262:09
+
17:40
. . . +
75:16
+1
172:22
+
95:09
+1
175:15
9 1333
26 (URL) Perm SU: Fire Mind (Tsaplin, Tsaplin, Lizunov) +
2:16
+
26:37
+
40:26
-2 +
116:39
-4 . +1
159:11
+
10:49
. +
15:59
+
55:04
8 443
27 (NOR) SPb Academic University 3 (Babushkin, Makhnev, Trilis) +
5:58
+1
26:22
+
62:02
. +
76:58
-3 -1 +2
214:31
+
15:44
. +
21:10
+2
64:47
8 583
28 (URL) Ural FU: Let's play qual/qf/sf (Kungurtsev, Barbanyagra, Shibaev) +
13:50
+
26:05
+
80:55
-4 +1
183:26
. . +
231:37
+
33:50
. +
41:46
+
64:46
8 691
29 (NOR) SPb State University 1 (Bochkov, Gaevoi, Petrov) +2
28:49
+
19:03
+
69:09
-6 +1
144:28
. -4 +3
218:46
+
75:41
. +
52:33
+1
46:02
8 791
30 (URL) Ural FU: Mushrooms (Borzunov, Pivko, Permyakov) +
18:56
+
47:43
+
131:56
. +
113:13
. . +4
276:10
+
53:46
. +
73:31
+2
91:07
8 922
31 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 1 (Voinovsky, Bidanets, Alekseeva) +1
12:51
+
99:11
+
213:50
. +
18:09
. . -1 +
128:46
+1
74:17
+
45:16
+6
236:46
8 985
32 (NOR) SPb State University 20 (Dobronravov, Dobronravov, Kassihin) +
16:31
+
56:38
+3
133:45
-1 +
161:46
. . +7
292:55
+
45:30
. +3
118:26
+
39:33
8 1120
33 (GEO) Free University of Tbilisi 6 (Kvitsiani, Gogia, Kharshiladze) +
35:00
+1
61:45
+3
289:30
. +
16:10
. . . +
196:40
+
131:54
+
98:22
+2
276:48
8 1222
34 (NOR) SPb Academic University 6 (Olemskaya, Shevchenko, Sofronova) +
21:32
+
31:33
+
89:10
. +
104:05
. -1 -4 +
42:59
. +
17:33
+1
67:06
7 391
35 (URL) Tyumen IU: FCTF (Romanov, Artemov, Nevtyra) +
11:40
+
22:34
+
63:12
. +
188:14
. . . +
26:42
. +
32:46
+
50:37
7 392
36 (KAZ) Kazakh-British Technical University 3 (Amanov, Prenov, Kurmasheva) +
6:36
+1
30:31
+
94:30
. +
12:02
+1
213:36
. . -5 +
74:54
+
42:10
-9 7 511
37 (NOR) SPb Academic University 8 (Ermilov, Fedorkina, Labutin) +
14:31
+
47:09
+
104:02
. +
117:52
. -4 -2 +
84:31
. +
55:55
+3
81:24
7 562
38 (NOR) Petrozavodsk State University 2 (Ermishin, Ermolin, Kobeleva) +
11:18
+
36:40
+
30:04
. +3
257:50
. . . +1
66:08
. +
20:56
+
86:03
7 586
39 (NOR) SPb State University 12 (Alekseev, Ivanov, Novikov) +
8:37
+
26:19
+3
61:44
. +2
138:12
. . -10 +
80:33
. +
53:45
+1
105:20
7 591
40 (NOR) SPb Academic University 5 (Gaev, Lyubort, Nefedov) +
16:24
+1
57:25
+
67:54
. +4
184:35
. -6 . +
87:08
. +
39:07
+
43:11
7 593
41 (NOR) SPb State University 31 (Bashaev, Pak, Yartsev) +
8:12
+
41:59
+1
109:32
-1 . . . +2
278:57
+
69:30
. +1
25:40
+1
59:07
7 689
42 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Zhussupov, Duisenbayev, Yessenbayev) +
12:00
+
70:57
-1 . +
17:56
+
270:12
. . +
161:29
+
118:56
+
42:57
. 7 690
43 (NOR) SPb ITMO University 15 (Amirov, Zabashta, Kolobov) +
12:56
+
27:21
+1
103:54
. +1
222:33
. . -1 +
57:29
. +
40:03
+2
156:01
7 697
44 (URL) Ufa SATU: Sashen'ka (Kryukov, Agishev, Valiev) +
12:26
+
8:46
+
124:10
. +
202:56
. . -4 +1
182:02
. +
45:17
+2
91:26
7 724
45 (URL) South Ural SU: VMI#1 (Lyzhin, Alkapov, Petrov) +
19:10
+
42:08
+
68:28
-2 +1
262:35
. . -3 +
47:48
. +
28:02
+5
158:58
7 744
46 (NOR) Petrozavodsk State University 3 (Evstafeev, Remeslennikov, Titov) +
18:25
+
42:52
+
72:18
. +1
285:03
. . . +
102:02
. +
29:04
+1
157:43
7 745
47 (ARM) Yerevan State University 1 (Galstyan, Mikaelyan, Muradyan) +
9:57
+2
72:37
+1
113:06
-3 +
226:38
. . -3 +
78:38
. +1
62:49
+2
67:02
7 747
48 (KAZ) Suleyman Demirel University 2 (Zharkyn, Seitov, Zigangirov) +
31:05
+
129:47
+1
134:15
. +
14:28
-4 . . +
273:22
+1
59:42
+
75:32
. 7 755
49 (NOR) SPb ITMO University 4 (Belikov, Daminov, Petrovski) +1
8:27
+
86:28
+3
135:47
. +4
245:09
. . -4 +
83:34
. +
45:07
+1
65:23
7 847
50 (NOR) Northern (Arctic) Federal University (Asyutchenko, Dyachkov, Guriev) +
12:59
+
27:49
+
66:32
. +2
267:31
. . -1 +2
166:10
. +1
41:47
+2
134:04
7 853
51 (ARM) * Russian-Armenian (Slavonik) State University 0 (Gevorgyan, Hovsepyan) +
11:42
+
49:12
+
91:52
. . . . +
127:11
+
41:09
. +
30:16
+12
285:24
7 874
52 (NOR) SPb State University 3 (Gavaza, Gubkin, Konenkov) +
18:41
+2
91:04
+
154:44
. +2
284:25
. . -1 +2
110:33
. +
36:29
+
69:20
7 882
53 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Bekmaganbetov, Askergali, Sharipov) +
19:05
+
112:30
+
186:42
-1 +1
38:16
. . -2 +
151:59
+1
227:43
+1
120:21
. 7 913
54 (KAZ) International IT University 3 (Auganov, Moldagaliyev, Abdrashim) +
13:13
+2
224:21
+4
162:27
. +
4:31
-1 . . +
283:50
+7
233:42
+1
113:21
. 7 1312
55 (URL) Tyumen SU: Rand(1) (Avriskin, Panasura, Ivanov) +
12:18
+1
53:54
+
150:00
-3 -1 . . . +
22:28
-1 +
69:27
+
119:20
6 445
56 (URL) Udmurt SU: Sabbra Cadabra (Korablinov, Sidorov, Sorokin) +
6:03
+
26:03
+
143:35
. . . . . +
66:37
. +2
55:35
+
115:25
6 451
57 (NOR) SPb State University 26 (Abramchik, Mekumyanov, Poletanskiy) +
9:31
+3
37:54
+3
128:37
. . . . -4 +
78:17
. +
19:23
+
93:54
6 484
58 (URL) Ural FU: Blinchiki Babushki Bi (Efanov, Ankudinov, Nemtsev) +
10:33
+
20:08
+
182:21
. . . . . +
64:13
. +
35:34
+1
166:50
6 497
59 (URL) Ufa SATU: In Orekhov We Trust (Shakirov, Nafikov, Fatkhiev) +
11:56
+
18:26
+2
119:16
. . . . -2 +1
36:24
. +
47:07
+4
129:43
6 500
60 (URL) Perm HSE: MDA (Suntsev, Ketov, Kokovin) +1
14:14
+
32:59
+2
82:15
. . . . . +
44:29
. +1
103:31
+
164:37
6 519
61 (URL) Ural FU: Ne Bez Pashi (Dubikovskiy, Chaplygin, Gein) +
9:17
+
26:25
+2
173:20
. -4 . . . +
81:55
. +
42:49
+2
143:23
6 554
62 (KAZ) Kazakh-British Technical University 9 (Tulebayeva, Akhanov, Rakhmetov) +
36:22
+
107:07
+
70:47
. +1
19:21
. . . . +2
170:28
+1
94:28
-9 6 576
63 (ARM) Russian-Armenian (Slavonick) State University 2 (Oganesyan, Lalayan, Ioanisyan) +
29:37
+
90:53
+1
127:53
. . . . -2 +
71:25
. +1
51:59
+1
170:17
6 598
64 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 8 (Tavdgiridze, Saatashvili, Qeropyan) +1
39:45
+2
165:31
. +3
130:28
+
6:38
. . . +
55:54
-1 +1
80:00
-2 6 615
65 (URL) South Ural SU: Solaris (Gordievskih, Evgenyev, Vasilenko) +
11:03
+
24:43
+1
128:15
. -3 . . . +
64:26
. +
77:57
+3
244:24
6 628
66 (NOR) Petrozavodsk State University 1 (Alkin, Kukushkin, Ostakova) +
21:03
+1
44:32
+1
112:46
. -4 . . . +
42:40
. +1
60:32
+5
191:39
6 630
67 (NOR) SPb ITMO University 8 (Bumagina, Kozelko, Kostlivtsev) +
15:49
+
40:23
+5
154:46
. -8 . . -3 +
30:50
. +
69:40
+2
183:30
6 631
68 (URL) Izhevsk STU: %teamname% (Naimushin, Zylev, Maksimov) +
12:22
+4
105:50
+
144:36
. -12 . . . +
92:57
. +
116:33
+1
65:06
6 634
69 (URL) Ural FU: Adventure Kode (Smirnov, Bazun, Lipin) +
8:38
+
40:25
+1
119:28
. . -1 . -1 +
62:29
. +
81:02
+7
206:37
6 676
70 (URL) Perm SU: Praeceps Encoders (Ivanov, Pekhotin, Volkov) +
16:00
+
50:15
+
159:49
. . . . . +
28:04
. +
78:27
+3
289:48
6 680
71 (NOR) SPb State University 25 (Kanteev, Musatian, Smirnov) +
16:12
+1
56:29
+1
110:14
. -1 . . . +
217:12
. +1
36:33
+1
181:37
6 696
72 (URL) Chelyabinsk SU: Pirozhki (Anfalova, Voronin, Anfalov) +
6:45
+1
21:09
+
54:05
. . . . . +
118:55
. +1
92:00
+7
228:30
6 699
73 (URL) Izhevsk STU: Plushki (Filimonov, Egorov, Bulatov) +1
7:31
+
23:59
+
64:20
. -5 . . . +
167:13
. +
55:47
+8
217:15
6 713
74 (NOR) SPb State University 28 (Aivazyian, Glushen, Martynova) +
18:20
+
96:04
+
210:19
. . . . . +
71:46
. +
40:03
+
281:34
6 716
75 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 10 (Kiselyov, Nikulin, Tribrat) +1
32:05
+1
73:50
+
214:28
-2 +
22:14
. . . +1
249:20
-1 +
90:15
. 6 740
76 (ARM) Yerevan State University 3 (Gomktsyan, Khachikyan, Mkrtumyan) +
8:19
+1
41:27
+
211:10
. -2 . . . +
111:14
. +3
93:45
+2
161:36
6 745
77 (GEO) Free University of Tbilisi 4 (Khosroshvili, Magaltadze, Meshveliani) +2
19:06
+
129:31
. +4
192:37
+
19:22
. . . +1
70:34
-7 +
178:54
-6 6 747
78 (NOR) SPb State University 27 (Gusev, Tursunova, Volodin) +
40:11
+2
84:40
+2
212:40
. -3 . . . +
50:35
. +
65:32
+4
145:42
6 756
79 (URL) Perm SU: Next Try (Marchenko, Shartsev, Turova) +1
16:48
+
70:02
+
158:41
. . . . . +
97:57
. +1
51:11
+3
268:51
6 760
80 (ARM) Russian-Armenian (Slavonick) State University 1 (Saryan, Arakelyan, Grigoryan) +
15:50
+
55:35
+
48:44
. -3 . . . +
219:37
. +
103:12
+3
262:13
6 762
81 (NOR) SPb ITMO University 6 (Oreshnikov, Sokolov, Khala) +2
11:30
+1
35:40
+1
204:38
. -5 . . -6 +
115:08
. +1
41:54
+2
221:23
6 767
82 (ARM) American University of Armenia 1 (Ashughyan, Mirakyan, Hayrapetyan) +
18:23
+
44:21
+
112:45
. . . . . +1
213:37
. +1
49:04
+3
234:41
6 770
83 (URL) Ural FU 0 (Ryzhikova, Pozdnyakov, Liss) +
23:05
+
12:13
+
270:48
. . . . . +5
94:31
. +
44:53
+2
196:45
6 779
84 (NOR) SPb State University 24 (Belichenko, Markov, Spirin) +
18:44
+
49:20
+4
207:50
. -4 . . . +
136:23
. +
30:27
+3
216:34
6 796
85 (ARM) Yerevan State University 2 (Altunyan, Sahakyan, Hambardzumyan) +1
8:53
+
25:43
+
61:45
-1 -3 . . . +
75:39
. +
46:45
+17
239:27
6 814
86 (ARM) Yerevan State University 4 (Topchyan, Matevosyan, Tamazyan) +1
16:44
+
90:02
+3
193:29
. -7 . . . +
99:33
. +
60:28
+7
148:40
6 826
87 (KAZ) International IT University 15 (, , ) +
35:59
+2
212:33
+
138:06
. +
22:09
. . . . +1
281:45
+1
70:53
. 6 838
88 (URL) South Ural SU: Anubis Inc. (Basmanov, Obukhov, Mironov) +
13:13
+
49:52
+4
203:13
. . . . . +
26:31
. +1
73:57
+9
215:07
6 859
89 (NOR) SPb ITMO University 10 (Karimov, Klochkov, Mashkov) +
60:18
+
194:04
+
260:56
. . . . . +
128:26
. +
96:27
+1
116:22
6 874
90 (KAZ) Kazakh-British Technical University 13 (Seydazimov, Bolatov, Burumbay) +
96:16
+1
207:12
+1
156:59
. +1
75:58
. . . . +
204:19
+
107:24
-3 6 905
91 (URL) Ural FU: At!shooable (Rylov, Nesterova, Islamov) +
20:03
+4
80:28
+
253:13
. . . . . +
104:24
. +
95:28
+4
221:53
6 933
92 (GEO) Free University of Tbilisi 5 (Berishvili, Kobakhidze, Khaduri) +1
36:54
+
70:10
. . +
15:27
. . . . +4
284:36
+
208:01
+3
225:06
6 998
93 (NOR) SPb ITMO University 7 (Pleshakov, Sviridov, Trapeznikov) +1
11:55
+
20:36
+
120:07
. . . . . +13
232:15
. +
39:35
+5
249:20
6 1051
94 (AZE) ADA University 3 (Gadirzada, Huseynzade, Farzaliyev) +
42:30
+2
293:02
. +1
136:36
+
27:39
. . . +
291:14
. +
203:19
. 6 1052
95 (NOR) SPb State University 4 (Ovechkin, Romanenko, Sokolov) +2
156:52
+
86:14
+
144:00
-2 -1 . . . +
179:46
. +
180:29
+7
255:41
6 1180
96 (URL) Ural FU: Gremlins ADV (Vedernikov, Denisov, Amirov) +
19:02
+
51:27
+
190:52
. . . . . +
88:25
. +
65:55
-1 5 413
97 (KAZ) Kazakh-British Technical University 17 (Kurmanbay, Temirbay, Ormanov) +
22:45
+2
161:48
+
58:31
. +
11:52
. . . -2 -2 +1
112:53
. 5 424
98 (NOR) SPb ITMO University 16 (Vikhlyaev, Safaryan, Mukhametkulov) +
10:39
+
41:13
-4 . -1 -1 . . +
79:52
. +2
68:47
+2
177:50
5 455
99 (KAZ) Nazarbayev University 4 (Asmatullayev, Khassen, Iyembergen) +
21:34
+1
118:59
-5 . +2
30:03
. . . +
228:28
. +
59:17
. 5 516
100 (URL) Izhevsk STU: Strongcold (Khasanov, Ivchenko, Gorodilov) +
6:44
+
43:41
+1
208:23
. . . . . +
114:49
. +1
126:34
-8 5 537
101 (URL) Ural FU: League of Kind Cats (Mescheryakov, Novozhilova, Volnov) +
36:14
+
71:28
-1 . . . . . +
49:06
. +2
100:27
+1
246:06
5 562
101 (AZE) ADA University 1 (Isgandarli, Askarov, Zeynalli) +
19:16
+
169:29
-2 . +
9:33
-1 . . . +3
105:04
+
200:50
-1 5 562
103 (NOR) SPb State University 7 (Kuchkarov, Malykh, Tishchuk) +
10:16
+2
90:55
-3 . -2 . . . +
112:01
. +
58:26
+4
190:28
5 580
104 (KAZ) International IT University 11 (Berdaulet, Abdrakhman, Sarsenov) +1
20:36
+1
158:49
-6 . +1
8:57
. . . +
218:46
. +1
104:34
. 5 588
105 (URL) Ural FU: Green Lemonz (Evdokimov, Peshkov, Dubrovin) +1
13:49
+1
54:29
+2
262:49
. . . . . +
112:13
. +
98:45
. 5 619
106 (URL) Ural FU: Carpe diem (Chizhov, Aleksandrov, Slysheva) +3
64:36
+2
71:55
+2
164:21
. . . . . +
112:44
. +
84:48
-10 5 635
107 (NOR) SPb ITMO University 17 (Makeev, Osipov, Telnoi) +
19:27
+1
88:07
-1 . . . . . +
60:16
-4 +
47:08
+7
264:48
5 638
108 (URL) South Ural SU: VMI#2 (Salnikova, Bazhanov, Vays) +
18:59
+
30:28
. . . . . . +1
220:57
. +
45:11
+1
286:21
5 639
109 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 2 (Jokhadze, Salia, Zabakhidze) +
16:28
+4
118:43
. . +
34:02
. . . +
204:57
. +1
176:57
-5 5 648
110 (KAZ) Kazakh-British Technical University 8 (Zhengissov, Afiev, Yersultan) +
15:27
+3
271:14
. . +
26:18
. . . +
206:41
. +
77:42
. 5 655
111 (AZE) Baku Engineering University 3 (Yagublu, Abbasov, Murtuzaliyev) +1
22:19
. . +
190:13
+
35:09
+
152:09
. . . . +
246:34
. 5 665
112 (KAZ) Kazakh-British Technical University 6 (Zhangbyrbayev, Seitzhan, Okas) +
16:15
+2
165:19
. . +
8:04
. . . +
111:53
-2 -3 +5
257:07
5 697
113 (KAZ) IITU IITU (Mursaliev, Askaruly, Abdykalam) +
27:58
+
195:20
. . +
16:18
. . . +
274:09
. +1
200:37
. 5 732
114 (URL) Izhevsk STU: Kuadro (Kychanov, Kovalev, Kosukhin) +
13:29
+1
96:23
+2
233:31
. . . . . +3
224:18
. +
65:18
-6 5 751
114 (NOR) Mozhaisky Military Space Academy 1 (Ilatovskiy, Kubantsev, Lukin) +
9:33
+
53:20
+3
203:44
. . . . . -6 . +
46:17
+6
260:56
5 751
116 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Makatova, Yerzhanov, Kunakbayev) +
12:44
+4
164:53
. . +
27:37
. . . +
248:26
. +2
204:23
. 5 775
117 (GEO) Free University of Tbilisi 8 (Gogadze, Kapanadze, Kavteladze) +
47:19
+3
148:23
. . +1
22:20
. . . +
222:29
. +1
285:50
. 5 824
118 (GEO) Free University of Tbilisi 11 (Meishvili, khorbaladze, Nazgaidze) +
22:18
+5
210:01
. +3
247:16
+
77:27
. . . . -3 +
130:18
. 5 846
119 (URL) Chelyabinsk SU: Compilation Er (Zhernov, Ponomarev, Gribovskiy) +2
42:30
+
122:50
+3
291:15
. -3 . . . +
74:59
. +2
189:31
. 5 858
120 (URL) Tyumen SU: Two-Thousand-yard (Gaiduk, Martyn, Pospelov) +2
42:10
+1
131:59
-3 . . . . . +
232:34
. +
152:42
+2
244:24
5 901
121 (GEO) Free University of Tbilisi 7 (Grigalashvili, Jikia, Tsutskhashvili) +2
41:23
+1
129:32
. . +4
63:06
. . . . +6
293:13
+
170:37
. 5 956
122 (URL) Ural FU: GrooveProg (Reshke, Khapov, Tsepov) +
6:31
+7
108:28
-12 . -1 . . . +1
32:19
. +3
118:57
+12
242:42
5 966
123 (AZE) ADA University 2 (Hasanov, Gasimov, Mustafali) +1
56:09
+
238:15
. +4
295:25
+
13:48
+2
261:51
. . . . -4 . 5 1003
124 (NOR) SPb State University 2 (Leonova, Rakhimov, Shcherbakov) +
29:20
+
60:25
-4 . . . . . +
78:59
. +
46:12
-1 4 213
125 (URL) Chelyabinsk SU: Kapitakitak (Fomenko, Soldatkin, Panasenko) +
9:59
+
33:18
-1 . . . . . +
71:58
. +
120:49
-9 4 233
126 (URL) Ural FU: Boo (Gladysheva, Gaynanov, Lifanov) +
10:26
+2
96:30
. . . . . . +1
36:12
. +
57:24
. 4 259
127 (URL) Tyumen SU: Below ground level (Osipov, Osipov, Strokov) +
9:57
+1
42:46
. . . . . . +
83:39
. +
108:21
-2 4 262
127 (NOR) SPb ITMO University 5 (Aknazarov, Meshscheryakov, Sychev) +1
19:28
+2
68:03
-6 -1 . . . . -4 . +
34:18
+1
61:32
4 262
129 (NOR) SPb ITMO University 13 (Gromov, Romanov, Khabibullin) +1
12:17
+1
40:18
-2 -3 . . . . +
101:27
. +1
77:26
. 4 290
130 (GEO) Free University of Tbilisi 14 (Geldiashvili, Gurgenidze, Kotoreishvili) +
24:06
+
62:32
-4 . +
30:19
. . . . . +1
160:33
. 4 296
131 (URL) South Ural SU: LTW (Belyaev, Klopov, Shurunov) +
10:10
+
37:29
-2 . . . . . +1
81:35
. +2
114:23
-1 4 302
132 (URL) Ural FU: Bumblebee (Arapova, Shabanov, Gladkikh) +
10:37
+
34:38
+1
137:09
. . . . . -10 . +1
84:47
. 4 305
133 (GEO) Free University of Tbilisi 13 (Zhvania, Chkhikvadze, Sarchimelia) +
10:09
+
69:56
. . +
16:53
. . . . -7 +2
174:59
. 4 309
134 (URL) South Ural SU: SkillOverflowEx (Golikov, Zelyukov, Lipin) +
38:07
+
33:50
-2 -2 . . . . +
159:37
. +
102:36
. 4 332
135 (NOR) SPb ITMO University 12 (Vinokurov, Savinov, Teplyakov) +
22:34
+2
72:03
-6 . . . . . +1
141:57
. +
55:39
. 4 350
136 (KAZ) Kazakh-British Technical University 10 (Tulepbayev, Bakytbek, Sissengali) +
42:01
+
230:45
. . +
18:18
. . . . . +
119:29
. 4 409
137 (NOR) SPb State University 6 (Efimov, Marakhovskii, Panasovets) +
22:11
+1
88:00
. . . . . . +
126:59
. +3
96:11
-4 4 412
138 (KAZ) Nazarbayev University 19 (Amangeldiyev, Sagynov, Mukashov) +
21:05
+1
228:04
. . +
30:49
. . . . . +
114:24
. 4 413
139 (NOR) SPb State University 14 (Martynovich, Mendaliev, Shorkhoev) +
17:07
+1
44:44
. . . . . . +
231:07
. +
108:29
-1 4 420
140 (URL) Surgut SU: PickleRick (Masniy, Borisov, Shaymardanov) +
18:10
+1
81:06
. . . . . . +
42:34
. +2
224:46
. 4 425
140 (KAZ) Nazarbayev University 17 (Azimkhan, Zhilibayev, Babanov) +
31:28
+1
196:54
. . +
59:45
. . . . . +
119:26
. 4 425
142 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 4 (Korolev, Ermachkov, Gurjiy) +
13:55
+3
247:34
. . +
34:17
. . . . -3 +
76:51
. 4 430
143 (NOR) SPb ITMO University 9 (Kornilov, Pavlyuk, Sharipov) +
13:17
+
72:03
-1 . . . . . -2 . +
89:49
+2
219:00
4 433
144 (NOR) SPb State University 5 (Bzikadze, Nebogatikov, Pravdyukov) +1
44:59
+1
83:15
+
247:00
. . . . . . . +
27:51
-18 4 441
145 (KAZ) Kazakh-British Technical University 14 (Ospanova, Yesbay, Beshimov) +
19:08
+5
224:21
-4 . +
29:48
. . . . . +
72:30
. 4 444
146 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 3 (Shekiladze, Gobronidze, Aptsiauri) +
30:35
+1
105:48
. . +
44:24
. . . +
252:34
-2 . . 4 451
147 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Ponamaryov, Azatov, Vagner) +
72:07
. . . +
52:47
. . . +
123:34
. +
207:56
. 4 454
148 (URL) South Ural SU: 3PS (Borodina, Godun, Kvitchenko) +
8:47
+
64:31
. . . . . . +1
145:15
. +2
192:33
-4 4 469
149 (NOR) SPb ITMO University 11 (Valeyev, Vozleev, Kuznetsov) +
11:43
+3
104:13
-5 . . . . . +3
114:43
. +3
63:59
-13 4 472
150 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 7 (Sidiropulo, Melnichuk, Scherbak) +
30:46
+
154:26
. . +
61:36
. . . +
232:11
. . . 4 477
151 (GEO) Kutaisi State University 1 (Butskhrikidze, Leladze, Gogsadze) +
33:16
+1
116:55
. . +
8:01
. . . +5
213:10
. -8 -5 4 490
152 (NOR) SPb State University 9 (Alexandrov, Belousov, Kruchinina) +2
14:49
+1
93:33
. . . . . . +
226:44
. +1
89:12
-5 4 502
153 (NOR) Mozhaisky Military Space Academy 2 (Fomichev, Garkavenko, Kravchenko) +
15:40
+
113:11
-6 . . . . . +1
66:37
. +5
190:31
-2 4 504
154 (ARM) Yerevan State University 6 (Vrtanesyan, Kirakosyan, Abrahamyan) +
21:33
+
50:35
. . . . . . +
289:01
. +3
104:12
. 4 524
155 (URL) Ural FU: 0rgal0rg0gr0rg0ficti0 (Ermilin, Fedyanin, Sharko) +
10:02
+2
124:14
-19 . . . . . +
114:55
. +2
198:08
. 4 526
156 (KAZ) Suleyman Demirel University 3 (Nadyrmagambet, Tursynbek, Orazgalieva) +2
41:55
+2
235:38
. . +
19:21
. . . . . +1
139:01
. 4 534
157 (AZE) Baku Engineering University 2 (Aghayev, Hajili, Ashrafov) +1
33:38
. . +
59:34
+3
17:20
. . . . -1 +4
272:52
. 4 541
158 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 16 (Maystrenko, Glukhoedov, Markov) +
19:59
. -2 . +1
58:58
. . . +
161:10
-1 +1
265:00
. 4 543
159 (NOR) SPb State University 15 (Iarosh, Korolikhin, Kutlenkov) +
88:23
+2
202:24
. . -5 . . . +
155:29
. +
68:35
. 4 553
160 (NOR) SPb State Polytechnic University 1 (Furman, Ivashev, Larionov) +
25:40
+3
287:27
. . -2 . . . +
171:06
. +
84:28
. 4 627
161 (NOR) Novgorod State University (Ivanov, Lantsetov, Stepanov) +
19:44
+1
122:33
. . . . . . +1
211:53
. +3
180:40
. 4 632
162 (GEO) Free University of Tbilisi 12 (Sanaia, Kvrivishvili, Beroshvili) +
47:58
+
40:44
-2 . +3
153:59
. . . . . +4
253:05
. 4 633
163 (NOR) SPb State University 23 (Maksimov, Smirnova, Zainullin) +3
33:51
+
120:37
. . . . . . +
139:10
. -1 +4
215:21
4 647
164 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 3 (Opryshko, Gaponov, Dudko) +2
56:44
+2
151:44
. . +
86:34
. . . +
290:10
. -5 . 4 663
165 (URL) Ufa SATU: Gang of three (Zaripov, Kasymov, Orlov) +1
59:24
+1
85:45
. . . . . . +2
260:16
. +
184:17
. 4 668
166 (KAZ) Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Gazizov, Bolotnikov, Korobov) +2
24:47
+1
194:52
-1 . +2
88:09
. . . +2
228:46
. -5 . 4 674
167 (NOR) SPb State University 19 (Kutuev, Maltsev, Mishin) +
28:06
+2
127:47
. . . . . . +
216:54
. +2
229:44
. 4 680
168 (AZE) Baku State University 1 (Sofiyev, Qarayev, Zeynalzade) +3
38:27
+2
215:21
. -2 +
45:43
. . . . . +1
264:39
. 4 682
169 (ARM) American University of Armenia 2 (Zakaryan, Bunarjyan, Harutyunyan) +
22:03
+2
141:48
. . . . . . +
229:53
. +1
263:04
. 4 715
170 (URL) Perm SU: Wake up, Neo (Andreev, Reutov, Lazukov) +3
21:43
+2
174:45
. . . . . . +4
276:37
. +2
104:30
. 4 795
171 (KAZ) Suleyman Demirel University 1 (Gabdrash, Yerlan, Lekerov) +
53:33
+7
281:14
. . +3
41:16
. . . . . +4
143:10
. 4 798
172 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 15 (Vasilevskiy, Kindra, Demidov) +
25:37
+2
138:37
. . +4
181:22
+5
290:47
. . . . . . 4 854
173 (NOR) SPb State University 10 (Konovalov, Pchenikin, Romanychev) +
36:10
+6
186:41
. . . . . . +
197:16
. +3
265:12
. 4 864
174 (AZE) Baku HIgher Oil School 1 (Samadli, Piriyev, Huseynli) +
15:29
. . -3 +
11:53
. . . +
92:43
. -2 . 3 118
175 (KAZ) Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering 1 (Sarsenbek, Kassanov, Zhantileuov) +
12:28
. . . +
22:10
. . . -3 . +1
110:41
. 3 164
176 (URL) South Ural SU: UltraProgib (Mayorov, Kartashov, Khusnutdinova) +
26:03
+1
42:24
-7 . -5 . . . . . +
84:03
. 3 172
177 (KAZ) Nazarbayev University 8 (Amantayev, Semedyarov, Sovetov) +
18:14
-2 . . +1
60:02
. . . . -4 +
116:47
. 3 214
178 (NOR) Pskov State University 1 (Fedorov, Smirnov, Vasileva) +
28:06
+1
99:10
. . . . . . -3 . +
72:43
-2 3 219
179 (NOR) SPb SU of Aerospace Instrumentation 1 (Kostin, Peshakov, Zabolotny) +
21:13
+
97:28
-1 . . . . . . . +1
103:39
. 3 241
179 (ARM) Yerevan State University 5 (Beglaryan, Palyan, Beglaryan) +2
29:51
+
96:17
. . . . . . -1 . +
76:04
. 3 241
181 (URL) Izhevsk STU: Sandwich (Krenev, Lyuminarskaya, Devyatov) +
19:17
+1
118:02
-1 . . . . . . . +3
68:18
-6 3 285
182 (URL) Orenburg SU: InMyHead (Larionov, Mikhailov, Mikhailov) +1
29:59
+1
75:42
. . . . . . . . +
142:01
. 3 286
183 (NOR) SPb Electrotechnical University 1 (Chulanov, Ilin, Skorospelov) +
44:15
+1
68:14
. . . . . . . . +1
135:25
-2 3 287
183 (KAZ) International IT University 12 (Zharzhanov, Makazhanov, Mtsbek) +
18:22
+3
166:57
. . +
43:51
. . . . -1 . . 3 287
185 (GEO) Caucasus University 1 (chkhetiani, kakhiani, Chelidze) +
29:38
+2
238:42
. . +
10:27
. . . . -2 -3 . 3 317
186 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 1 (vardishvili, Dzmanashvili, Shonia) +
55:10
+3
167:05
. . +
48:41
. . . . . -1 . 3 330
187 (NOR) SPb Baltic State Technical University 1 (Ivanyk, Matveev, Stepanov) +
21:13
+1
76:03
. . . . . . +2
181:14
. -3 . 3 338
188 (URL) Ural FU: ReADY (Ignatenko, Redko, Razbitsky) +
15:01
+3
168:28
. . . . . . -2 . +
96:14
. 3 339
189 (NOR) SPb State University 13 (Anfimov, Skopin, Yandarov) +
23:34
+
129:19
. . . . . . +
189:29
. . . 3 341
190 (NOR) Pskov State University 2 (Gorzeva, Kukushkin, Pechin) +
40:34
+3
144:44
. . -2 . . . . . +1
84:22
. 3 348
190 (AZE) Baku Engineering University 4 (Mammadli, Aliyev, Emirli) +
56:04
. . +3
220:51
+
12:39
. . . . . . . 3 348
192 (KAZ) Karaganda State Industrial University (Kim, Prokhorovich, Yusupov) +
16:06
. -2 . +5
78:01
. . . . -2 +1
135:22
. 3 349
193 (GEO) Georgian Technical University 1 (Varamashvili, Gasanov, Madzgarashvili) +
14:07
-7 . . +
39:05
. . . . -1 +1
281:35
. 3 354
194 (URL) Bashkir SU: Green elephants (Kuluev, Nurgaliev, Rafikov) +3
57:22
+
86:26
. . . . . . -3 . +
160:10
. 3 363
195 (URL) Perm SU: AAutiSm++ (Voloboev, Kharin, Zubarev) +
24:51
+
69:56
. . . . . . -2 . +1
252:12
. 3 365
196 (KAZ) ENU technotise (Zakrikchinov, Abdikalikova, Tileubergenov) +
40:14
. . -3 +
94:42
. . . +
237:05
. . . 3 371
196 (URL) Udmurt SU: Tri kolodca (Bekhterev, Nikitin, Sokolovich) +1
23:52
+1
83:39
. . . . . . -2 . +
225:41
. 3 371
198 (NOR) SPb State University 11 (Klimenko, Poslovskaya, Sardaryan) +
21:52
-2 -2 . . . . . +1
118:17
. +2
173:06
. 3 372
199 (KAZ) KazNU (Kasymbek, Mustafin, Kenzhebek) +
19:40
+
184:25
. . +5
71:40
. . . . . . . 3 374
199 (NOR) SPb State University 8 (Ishbaev, Luchinskiy, Slobodkin) +
27:25
+3
194:04
. . . . . . +
93:01
. -5 . 3 374
201 (GEO) Caucasus University 4 (Kurdadze, Gurgenidze, Japaridze) +
16:40
+3
267:04
. . +1
28:26
. . . . . . . 3 391
202 (URL) Orenburg SU: VIK (Gribovich, Sirovatko, Fadeeva) +
41:51
+
133:55
. . -1 . . . -1 -1 +
229:14
. 3 403
203 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 6 (Sultan, Nurbek, Kundebekov) +1
33:12
. . . +
139:35
. . . +
214:51
. . . 3 406
204 (KAZ) Nazarbayev University 14 (Shakipov, Turysbek, Sakenov) +2
23:43
+1
298:55
. . +
40:40
. . . -1 . -1 . 3 421
205 (URL) Ufa SATU: USATUProg (Nigmatullina, Basharova, Belov) +
73:13
+1
91:06
. . . . . . . . +2
202:15
. 3 426
206 (ARM) Russian-Armenian (Slavonick) State University 3 (Safrastyan, Korolev, Grigoryan) +
37:16
+
105:34
. . . . . . -2 . +2
246:19
-13 3 428
206 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 1 (Hydyrov, Ahmadov, Bayramov) +
74:04
. . . +1
50:18
. . . . . +1
264:12
-11 3 428
208 (NOR) SPb State Polytechnic University 2 (Istomin, Shergalis, Stoyanovskiy) +1
40:18
+
88:54
. . . . . . -1 . +1
265:51
. 3 433
208 (KAZ) Pavlodar State University named S. Toraigyrov 2 (Sadullaev, Zhussip, Zhakupov) +
51:59
. . . +
160:22
. . . +
222:26
. . -4 3 433
210 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Aldiyarov,Zhassuzak) +1
52:56
. . . +
93:37
. . . +
273:15
. . . 3 438
211 (NOR) SPb State University 21 (Gusev, Mishurov, Nemchinov) +
30:15
+2
244:13
. . . . . . +
145:50
. . . 3 459
212 (NOR) Mozhaisky Military Space Academy 3 (Antonov, Archakov, Lebedev) +1
40:27
+2
93:36
-2 . . . . . . . +1
249:09
. 3 462
213 (ARM) Russian-Armenian (Slavonick) State University 5 (Gevorgyan, Ghukasyan, Yeranyan) +
28:20
-5 . . . . . . +
197:29
. +1
222:48
. 3 467
214 (NOR) SPb State Polytechnic University 3 (Kovshov, Myasnikov, Plotnikov) +
18:21
+
184:14
-1 . . . . . . . +2
236:31
. 3 478
215 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 9 (Barinov, Travintsev, Ivancha) +
79:05
. . . +1
153:28
. . . +
245:48
-1 -1 . 3 497
216 (NOR) SPb Forest Technical Academy 5 (Anokhin, Hahalkin, Raudson) +
21:09
+1
195:05
. . . . . . . . +4
182:03
. 3 498
217 (URL) Perm HSE: 406NotAcceptable (Kalikova, Gulyaev, Simonova) +
152:43
+3
185:21
. . . . . . . . +
106:55
. 3 503
218 (AZE) National Aviation Academy 1 (Kazimov, Fermanli, Mirabdulla) +
86:50
. . +4
282:14
+1
40:47
. . . . -4 . . 3 508
218 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 6 (Mikhailov, Volkov, Gavryushin) +
119:23
+1
268:10
. . +
101:08
. . . . -3 . . 3 508
220 (NOR) SPb State University 30 (Aslanov, Filippov, Gorelov) +
35:58
+1
241:05
. . . . . . . . +2
173:23
. 3 509
221 (GEO) Kutaisi State University 2 (Khantadze, Gogiava, Kldiashvili) +
35:38
+5
293:24
. . +2
50:03
. . . . . -1 . 3 518
222 (KAZ) Kazakh-British Technical University 22 (Zhandaulet, Almakhanov, Telzhanov) +
95:12
+1
267:00
. . +3
84:05
. . . . -1 . . 3 526
223 (NOR) SPb State University 17 (Maksimov, Nozhkin, Polshkov) +4
61:00
+1
101:15
. . . . . . -1 . +3
206:42
-2 3 528
224 (URL) Chelyabinsk SU: Backend (Dvorniy, Pauli, Stupnikov) +1
124:48
+1
99:36
. . . . . . +
269:49
-1 . . 3 532
225 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 11 (Shtanko, Berezin, Turbulanov) +
44:53
+1
215:39
. -1 +6
165:45
. . . . . -2 . 3 564
226 (NOR) SPb SU of Aerospace Instrumentation 2 (Fazilov, Fedorov, Vasileva) +
19:43
+3
179:03
. . . . . . . . +3
258:40
. 3 576
227 (NOR) SPb SI of Technology 1 (Kamaev, Politov, Shcherbakov) +3
57:02
+2
297:22
. . . . . . +
156:08
. -1 . 3 610
228 (ARM) Russian-Armenian (Slavonick) State University 4 (Bagratunyan, Drambyan, Petrosian) +1
16:14
+8
213:53
-5 . . . . . -1 . +1
185:55
-1 3 614
229 (NOR) SPb Electrotechnical University 2 (Arhipzev, Kovalyov, Mukhamorau) +
20:28
-8 -2 . . . . . +
242:19
. +4
274:08
. 3 616
230 (NOR) SPb SU of Telecommunications 3 (Brytkov, Dudakov, Kononov) +
26:16
+2
97:39
. . . . . . . . +8
294:27
. 3 617
231 (GEO) Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia 1 (Chubinidze, Tsotne, Khundzakishvili) +1
152:46
+
184:31
. . +2
231:25
. . . . . . . 3 627
232 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 10 (Batkhadze, Gachechiladze, Babunashvili) +
19:04
-1 . . +9
99:26
. . . . . +3
270:58
. 3 628
233 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 8 (Balitskaya, Kontrolskiy, Kataev) +3
252:34
+2
235:55
. . +
43:47
. . . . . . . 3 630
234 (AZE) The French Azerbaijani University 1 (Melikov, Eyubov, Nazarbayov) +4
198:51
. . . +2
183:09
. . . +
131:32
. . . 3 632
235 (URL) Ural FU: looking for Zgo (Gasnikov, Hashimov, Gomzyakov) +2
33:25
+6
216:18
-2 . . . . . -1 . +
244:32
. 3 653
236 (ARM) American University of Armenia 5 (Sarikyan, Shahumyan, Bezirganyan) +
119:21
+
199:42
. . . . . . +2
299:26
. . . 3 657
237 (GEO) Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia 3 (Kurtskhalia, Mamulashvili, Abuladze) +3
121:17
+
269:42
. . +7
287:21
. . . . . . . 3 877
238 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 12 (Chakhvadze, Martiashvili, Modrekiladze) +
18:27
-3 . . +1
8:43
. . . . -2 -12 . 2 46
239 (GEO) Georgian Technical University 2 (Janjgava, Orvelashvili, Giorgadze) +
32:14
-3 . . +
16:45
. . . . . . . 2 48
239 (KAZ) Kazakh-British Technical University 16 (Balzhanov, Ayapbergen, Smailov) +
34:58
. . -1 +
14:14
. . . . . -1 . 2 48
241 (KAZ) Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering 2 (Amangos, Junebayev, Aitbayev) +
42:44
. . . +
7:56
. . . . . -3 . 2 49
242 (AZE) National Aviation Academy 3 (Ahmadov, Mamedov, Babayev) +
26:54
. . . +
39:34
. . . . -3 . . 2 65
243 (KAZ) Kazakh-British Technical University 23 (Karasayev, Oral, Absatov) +
29:53
. . . +
39:38
. . . . . -8 . 2 68
244 (KAZ) Kazakh-British Technical University 19 (Gamidov, Usmanova, Kalkaman) +
59:01
. . . +
24:03
. . . . . . . 2 83
245 (KAZ) Kazakh-British Technical University 12 (Ikram, Balabek, Maimash) +
59:32
. . . +
27:05
. . . . -5 . . 2 86
246 (GEO) Caucasus University 2 (Pacacia, Maruashvili, Sanaia) +
53:24
. . . +
38:49
-8 . . . . . . 2 91
247 (KAZ) Nazarbayev University 10 (Smagulov, Ilyas, Tarpanov) +2
31:52
. . . +
22:59
. . . . -18 . . 2 93
248 (GEO) Caucasus University 5 (Jijelava, Gigolashvili, Gabashvili) +
41:16
. . . +
59:35
-2 . . . . . . 2 100
249 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 12 (Petrukovich, Polonskiy, Khachaturyan) +
63:22
. . . +
39:33
. . . . . . . 2 102
249 (KAZ) SDU 8 SDU (Yeskhat, Kabirov, Nassibullina) +
82:03
. . . +
20:59
. . . . -2 -1 . 2 102
251 (URL) Perm NRPU: idk (Khohryakov, Nikitin, Russkikh) +1
13:38
+
73:21
. . -3 . . . . . . . 2 106
252 (NOR) SPb State University 16 (Kireev, Panfilyonok, Zaitcev) +
40:40
+
67:36
-1 -2 . . . . -2 . -2 . 2 107
253 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 4 (Gongadze, Diakvnishvili, Bolashvili) +
43:43
-7 . . +2
25:11
. . . . . . . 2 108
253 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 5 (Kvaratskhelia, Shubitidze, Sepiskveradze) +
46:27
-5 . . +1
42:54
. . . -2 . . . 2 108
255 (GEO) Georgian Technical University 5 (Pirtskhalava, Khelashvili, Bitskinashvili) +
65:45
. . . +
45:18
. . . . . . . 2 110
256 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 14 (Davydenko, Kayaliev, Pasternak) +
56:40
. . . +
55:19
. . . -3 -4 . . 2 111
257 (KAZ) Kazakh-British Technical University 11 (Ilessov, Utebaliyev, Safargaliyev) +1
14:55
. . . +2
39:06
. . . . . -1 -1 2 113
258 (AZE) Baku HIgher Oil School 3 (Gurbanli, Baghirli, Naghizada) +
78:33
. . . +
36:14
. . . . -1 . . 2 114
258 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 2 (Yakubova, Kursaitova, Kozlova) +
96:53
-4 . . +
18:37
. . . . . . . 2 114
260 (GEO) Georgian Technical University 4 (Zedelashvili, Sirbiladze, Modrekelidze) +1
65:11
-3 . . +
32:02
. . . . . -1 . 2 117
261 (GEO) Free University of Tbilisi 9 (Rogava, Tsartsidze, Tetunashvili) +
16:33
+1
84:45
. . -2 -4 . . -1 . . -2 2 120
262 (AZE) Baku State University 4 (Abdullayev, Mustafayev, Rehimli) +
47:20
. . . +
74:38
. . . . -3 . . 2 121
263 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 1 (Bakijev, Usserbaev, Bolatov) +
44:19
. . . +
83:44
. . . . -4 . . 2 127
264 (URL) Sterlitamak br of BashSU: Slay (Nasyrova, Korolevich, Kharisov) +1
26:50
+
82:29
. . . . . . . . -4 . 2 128
265 (TAU) Sevastopol State University 5 (Pronkin, Martson, Rostovskaya) +
66:06
. . . +
66:42
. . . . -6 . . 2 132
266 (AZE) Azerbaijan Technical University 1 (Maharramli, Aliyev, Dashdemir) +
79:41
. . . +
63:48
. . . . . . . 2 142
267 (GEO) French-Georgian Institute 1 (Sultanishvili, Rekhviashvili, Chanukvadze) +
55:51
-1 . . +
88:34
. . . . . . . 2 143
268 (URL) Perm HSE: Bumblebees (Burlakov, Kapger, Sergeev) +
24:40
+2
81:45
-3 -5 . . . . . . . . 2 145
269 (KAZ) Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Taspolat, Usen, Seydulla) +1
33:52
. . . +1
73:34
. . . . . . . 2 146
270 (GEO) Caucasus University 3 (Smoevi, Giunashvili, karaulashvili) +1
27:50
. . . +2
64:45
. . . . . . . 2 151
271 (KAZ) Kaznu29 KazNU (Otepov, Makazhanov, Salimzhan) +2
57:02
. . -2 +1
36:57
. . -2 . . . . 2 153
272 (KAZ) ENU VTPO (Nagmetulla, Orynbassar, Pulanbekov) +
112:04
. . . +
42:27
. . . . -3 . -2 2 154
273 (AZE) Baku HIgher Oil School 4 (Taghizada, Abbasov, Ismayilov) +
69:07
. . -5 +2
47:29
. . . . . . . 2 156
274 (KAZ) Easy rouhol 18 IITU (Fazylzhan, Nurtugan) +
18:04
. . . +2
99:26
. . . . . . . 2 157
275 (AZE) Baku State University 2 (Museyibli, Mammadov, Suleymanli) +1
64:30
. . . +2
38:37
. . . . -1 . . 2 162
276 (TAU) Crimean Engineering-Pedagogical University 2 (Shemshedinov, Abdullaev, Halilova) +
111:30
. . . +
53:15
. . . . . . . 2 164
277 (KAZ) Kazakh-British Technical University 24 (Tuchashvili, Khan, Mun) +
54:45
. . . +
113:47
. . . . -12 . . 2 167
278 (KAZ) Nazarbayev University 5 (Yeltayev, Duimagambetov, Zhanbek) +
58:27
-4 . . +1
90:58
. . . . . . . 2 168
278 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 5 (Sidelev, Moiseenko, Oliseenko) +
64:37
. . . +
104:32
. . . . -2 . . 2 168
280 (URL) Ural SPedU: Angry nerds (Zhiltsov, Gazeikin, Bykov) +
4:23
+4
85:12
. -1 . . . . . . -5 . 2 169
280 (TAU) Crimean Engineering-Pedagogical University 3 (Appazov, Turik, Mogilnyy) +
57:28
. . . +1
92:30
. . . . . -1 . 2 169
282 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 6 (Gogolidze, Shakhmuradiani, Berozashvili) +
25:48
. . . +2
109:23
. . . . -1 -1 . 2 174
282 (KAZ) Nazarbayev University 7 (Kuanyshbay, Dairabay, Toktasynov) +2
29:31
-2 . . +1
85:41
. . . . . -5 . 2 174
284 (KAZ) Kazakh-British Technical University 18 (Borash, Ualibekova, Zhanaikhanov) +2
89:49
. . . +
47:04
. . . . . -4 . 2 176
285 (ARM) Russian-Armenian (Slavonick) State University 6 (Tadevosian, Khachaturian, Grigoryan) +
20:22
+1
142:16
. . . . . . . . . . 2 182
286 (URL) Berezniki br of PNRPU: !300 (Starikov, Mikhalev, Lekomtsev) +
76:15
-2 . . . . . . . . +1
87:54
. 2 183
287 (URL) Lysva br of PNRPU (Tsarkov, Zaynikowa, Konovalov) +1
26:09
+1
119:42
. . . . . . . . -7 . 2 185
288 (KAZ) IITU IITU (Almurzaev, Suleimen, Salmetov) +2
43:46
. . -2 +
104:33
. . . . . -2 . 2 187
289 (URL) Bashkir SU: HotTrinity (Dotsenko, Kozlov, Andreev) +
31:10
+2
117:40
. . . . . . . . -1 . 2 188
290 (AZE) Azerbaijan State Agrarian University (Kazimov, Ibrahimov, Mammadli) +1
118:27
. . . +
72:44
. . . . -3 . . 2 210
291 (URL) Ukhta STU: Korzino4ka squad (Krainikov, Potoropin, Petuhov) +1
81:06
+
111:14
-1 . . . . . . . -3 -3 2 212
292 (AZE) Baku Engineering University 5 (Valiyev, Sadigov, Heydarov) +
76:32
. . -2 +3
81:25
. . . . -2 . . 2 217
293 (URL) Chelyabinsk SU: Pink unicorn (Krendal, Degtyareva, Shperling) +1
15:25
+2
143:35
. . . . . . . . . . 2 218
294 (KAZ) AAN KazNU (Batyr, Paizov, Amanbay) +1
103:05
. . . +2
59:21
. . -1 . -11 . . 2 222
295 (KAZ) Nazarbayev University 3 (Madi-Alisher, Nabiolla, Mussa) +1
37:45
. . . +3
107:22
. . . . . . . 2 224
296 (AZE) Baku HIgher Oil School 2 (Aliyev, Karimli, Huseynov) +2
92:51
. . . +1
73:39
. . . -1 . . . 2 225
297 (NOR) SPb Forest Technical Academy 2 (Ivanov, Saikina, Yackevich) +
85:15
+
142:25
. . . . . . . . -1 . 2 227
298 (NOR) SPb SU of Economics 2 (Ermakov, Fridman, Vorobiev) +1
29:24
-2 . . . . . . +
181:26
. -1 -3 2 230
299 (NOR) Military Academy of Communications 3 (Levkin, Serozeev, Zaitsev) +1
46:00
+1
149:03
. . . . . . . . . . 2 235
300 (AZE) Azerbaijan University 1 (Habibli, Zakirli, Abbaszadeh) +1
137:29
. . . +
96:25
. . . . . . . 2 253
301 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 5 (Babylbek, Nogayev, Khamza) +1
46:26
. . . +2
151:59
. . . . . . . 2 257
302 (GEO) International Black Sea University 2 (Kvirkvelia, Odishvili, Miruashvili) +5
66:59
-1 . . +3
32:18
. . . . . . . 2 258
303 (KAZ) International IT University 13 (Erkinbay, Karimbayev, Darmesh) +
43:27
. . . +4
137:41
. . . . . -7 . 2 260
304 (KAZ) International IT University 14 (Omarbek, Madiyarov, Abilassanov) +3
108:32
. -1 . +3
46:23
. . . . . -2 . 2 274
305 (KAZ) Karaganda State Technical University 1 (Kim, Velinskiy, Lavrik) +
165:05
-5 . . -2 -2 . . +
110:06
. . . 2 275
306 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Damysbek, Zhumagaliyev, Manakbayev) +2
138:36
. . . +2
59:36
. . . . . . . 2 277
307 (GEO) Saint Andrew the First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia 2 (Kharkhelauri, Bedukadze, Peradze) +3
49:37
-2 . . +2
129:30
. . . . . . . 2 278
307 (KAZ) Nazarbayev University 12 (Serikbulatova, Baktygaliyev, Gait) +
12:49
. . . +2
226:34
. . . . -3 . . 2 278
309 (TAU) Sevastopol State University 6 (Brodovskiy, Bezpaly, Pakhotnov) +2
177:29
. . . +
63:30
. . . . . . . 2 280
310 (URL) Perm SU: LES (Sukrusheva, Glushkova, Ivanov) +
18:43
+3
205:59
. . . . . . . . -1 . 2 283
311 (URL) Izhevsk STU: ANTIHYPE (Shmyrin, Lyalin, Gavrilov) +
18:18
+4
192:50
. . . . . . -6 . . . 2 290
312 (NOR) Military Academy of Communications 2 (Lulka, Lunetskaya, Sharov) +
27:14
+1
245:18
. . . . . . . . -4 . 2 292
313 (NOR) SPb Electrotechnical University 5 (Malutin, Polovinkin, Varivoda) +
90:32
-2 . . . . . . . . +
203:10
. 2 293
314 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Zhakparov, Abilov, Yerimbetov) +2
43:51
. . . +
214:53
. . . . . . . 2 297
314 (NOR) Mozhaisky Military Space Academy 4 (Biktashev, Mozgovoy, Scherbakov) +
21:32
+1
256:43
. . . . . . . . -3 . 2 297
316 (KAZ) Kazakh-British Technical University 15 (Ilessov, Kassymov, Toguzbayev) +1
28:58
. -1 . +5
153:51
. . . . . . . 2 301
317 (AZE) ADA University 4 (Huseynov, Mammamzade, Ismayilov) +1
111:27
. . . +5
75:23
. . . . -6 . . 2 306
318 (URL) Syktyvkar SU: Sgushenka (Chernykh, Galutskiy, Korolev) +
47:56
. . . . . . . +
264:52
. . . 2 311
319 (GEO) Georgian Technical University 3 (Kutsia, Arveladze, Kruashvili) +
32:26
. . . +7
142:06
. . . . . -1 . 2 314
320 (NOR) SPb SU of Telecommunications 2 (Goncharov, Petrov, Kozlov) +
24:25
+4
218:37
. -3 . . . . . . -2 . 2 322
321 (NOR) SPb State University 18 (Belavin, Svetlov, Tyulkin) +1
54:57
-9 . . . . . . . . +
259:17
. 2 333
322 (AZE) Naxcivan Dovlet Universiteti (Rzazade, Haciyev, Huseynzade) +1
148:02
. . . +1
148:59
. . . . . . . 2 336
323 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Dairbekova, Utaraliyeva, Rashiden) +
36:30
. . -1 +4
223:18
. . . . . . . 2 339
324 (NOR) SPb SU of Architecture and Civil Engineering 2 (Makharadze, Smolskiy, Titov) +
36:02
. . . . . . . -1 . +3
244:30
. 2 340
325 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 3 (Abishov, Gadimli, Maximov) +
47:03
. . . +4
235:48
. . . . . . . 2 362
326 (URL) Ural SU of Econ: SilaLunnoyPri (Dolgoshein, Khasimyanov, Glebova) +
52:01
+4
234:19
. . . . . . -9 . . . 2 366
327 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 9 (Aleksashvili, Mtsituri, Kloyan) +
73:28
-3 . . +4
258:37
. . . . . . . 2 411
328 (KAZ) International IT University 6 (Bolatzhanuly, Balamanova, ) +
81:44
. . . +7
207:41
. . . . . . . 2 428
329 (KAZ) ENU 1 (Gabiden, Bailov, Aldongarov) +3
99:33
. . . +2
235:14
. . . . . . . 2 434
329 (TAU) V.I. Vernadsky Crimean Federal University 13 (Kurochkin, Shumskiy, Panyukov) +2
224:53
. . . +
170:34
. . . . . . . 2 434
331 (NOR) Makarov SU of Maritime and Inland Shipping 1 (Alexeev, Erisova, Gudin) +2
88:13
+3
260:59
. . . . . . . . . . 2 448
332 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 2 (Isabekov, Ovezov, Nuraliyeva) +1
176:56
. . . +3
197:16
. . . . . -1 . 2 453
333 (GEO) International Black Sea University 3 (Sakhvadze, Shavoshvili, Ksovreli) +1
277:59
. . . +1
151:54
. . . . . . . 2 468
334 (AZE) Baku HIgher Oil School 5 (Aljanov, Nabili, Dashdemirov) +3
143:21
. . -2 +6
161:48
. . . . . . . 2 484
335 (ARM) American University of Armenia 6 (Martirosyan, Piloyan, Hayruni) +1
180:42
+3
290:28
. . . . . . . . . . 2 550
336 (NOR) SPb SU of Telecommunications 1 (Appolonov, Ivanov, Shevtsov) +4
56:46
+8
263:34
. . . . . . . . . . 2 559
337 (AZE) Azerbaijan Technical University 2 (Hajiyev, Azizli, Agabeyli) +5
181:20
. . -10 +8
190:47
. . . . . . . 2 631
338 (URL) Ufa SATU: God's choice (Gilmutdinov, Taratorin, Zinov) +
15:19
. . . -11 . . . . . . . 1 15
339 (NOR) SPb Baltic State Technical University 2 (Aleshin, Chmerev, Dubinin) +
18:30
. . . . . . . -2 . . . 1 18
340 (GEO) French-Georgian Institute 2 (Bachalishvili, Kashibadze, CHachua) +
21:41
-2 . . -3 . . . . . -2 . 1 21
341 (URL) Tyumen IU 2: Time Liquid (Demin, Gilyazetdinov, Popov) +
24:44
-7 . . . . . . -3 . . . 1 24
342 (KAZ) Nazarbayev University 9 (Kurmanbek, Amangeldiyev, Turlin) +
26:53
. . . -5 . . . -4 . . . 1 26
343 (URL) Nizhnevartovsk SU: Kilobytes (Abramenkov, Tihonov, Sayapov) +
29:11
-4 . . . . . . . . . . 1 29
344 (NOR) SPb State Polytechnic University 4 (Batischev, Dybko, Tretyak) +
31:37
. . . . . . . . . -4 . 1 31
345 (NOR) Kuznetsov Naval Academy 2 (Belykh, Lukin, Shevaldin) +
33:05
-1 . . . . . . . . . . 1 33
346 (URL) Kurgan SU: Attack Helicoders (Yugov, Charencev, Eremeev) +
35:11
-4 . . . . . . . . . . 1 35
346 (URL) Bashkir SU: Eshkere (Kutlugallyamov, Saitbatalov, Agliullin) +
35:27
. . . . . . . . . -1 . 1 35
346 (NOR) Kuznetsov Naval Academy 1 (Akhmetov, Ivanov, Mikhalin) +
35:09
. . . . . . . . . -1 . 1 35
349 (NOR) Mikhailovskaya Military Artillery Academy 1 (Evseev, Popov, Shemjakin) +
37:59
-8 . . . . . . . . . . 1 37
350 (NOR) SPb SU of Economics 7 (Perminov, Shipulina, Sinko) +
39:28
. . -2 -1 . . . -1 . -3 . 1 39
350 (NOR) SPb Electrotechnical University 4 (Markan, Merkulov, Subbotin) +
39:45
-5 . -3 . . . . . . . . 1 39
350 (AZE) The French Azerbaijani University 2 (Najafov, Aghayev, Mustafayev) +
39:48
. . . -5 . . . . -1 . . 1 39
353 (NOR) SPb SU of Architecture and Civil Engineering 3 (Boitsov, Ketbiev, Yanakov) +
41:29
-4 . . . . . . . . -2 . 1 41
353 (URL) Perm HSE: Svobodnye_ot_zabot (Rakova, Ivanova, Solovyev) +
41:37
-5 . . . . . . . . . . 1 41
355 (NOR) SPb SU of Aerospace Instrumentation 3 (Kropotin, Markovskiy, Nedoshivin) +
45:52
. . -1 . . . . . -5 . -5 1 45
355 (TAU) Sevastopol State University 2 (Dereglazov, Katolyk, Shapel) +
45:56
-2 . . -9 -2 . . . . . . 1 45
357 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 7 (Lomidze, Sharvadze, Kharebava) +
47:51
. . . -6 . . . . . . . 1 47
358 (URL) Perm S Agricultural A: Random (Radostev, Kiyko, Mullakhmatov) +
48:56
-2 . . . . . . . . . . 1 48
359 (URL) Solikamsk SPedI: PUK (Karkov, Khoroshev, Nizamov) +
49:56
-2 . . . . . . . . . . 1 49
359 (NOR) SPb SU of Telecommunications 4 (Kudryashov, Poliakov, Tsarev) +
49:39
-2 . . . . . . . . . . 1 49
361 (URL) Tyumen HMECS: 1 (Timoshenko, Sorokin, Simonov) +
52:07
-4 . . -1 . . . . . . . 1 52
361 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 4 (Asgarov, Hasanov, Manafli) +
52:10
. . -3 -5 . . . . . . . 1 52
363 (NOR) SPb SU of Architecture and Civil Engineering 1 (Buivolov, Kirushev, Zgoda) +
53:16
. . . . . . . . . -2 -1 1 53
363 (NOR) SPb SU of Economics 4 (Ivanov, Kashevarova, Lobodanov) +
53:23
-7 . . . . . . . . . . 1 53
363 (NOR) SPb Forest Technical Academy 1 (Kulagin, Sergeev, Veretennikova) +
53:26
. . . . . . . . . . . 1 53
366 (ARM) American University of Armenia 4 (Hovhannisyan, Yenokyan, Simonyan) +
55:15
-3 . . . . . . . . . . 1 55
367 (NOR) Military Academy of Communications 1 (Biktimirova, Morozov, Starostin) +
58:40
-3 . . . . . . . . -3 . 1 58
368 (URL) Nizhny Tagil SSocPedI: Default (Sychev, Reshetnikov, Klochkov) +
59:24
-4 . . . . . . . . . . 1 59
369 (KAZ) Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Islyamov, Abdilmanov, Kurmangaliyev) +
60:24
. . . -6 . . . . . . . 1 60
370 (GEO) Batumi State University 2 (Giorgadze, Kakhidze, Beria) -4 . . . +
62:26
. . . . -3 -1 . 1 62
371 (URL) Surgut SU: Leader (Bobrovskaya, Kudryashov, Derkach) +1
44:29
-2 . . -4 . . . . . . . 1 64
372 (NOR) SPb SU of Economics 5 (Bauer, Kuznetsova, Piskaeva) +1
47:30
. . . -2 . . . . . . . 1 67
373 (URL) Miass br of ChelSU: Kostyl (Fedotov, Manakov, Chentsov) +
73:29
-5 . . . . . . . -4 . . 1 73
374 (KAZ) Kazakh-British Technical University 20 (Issimova, Mautkazy, Zhumabaeva) -3 . . . +
77:40
. . . . . . . 1 77
375 (URL) Orsk HTI: Programmers OGTI (Yakunin, Ershov, Pobotaev) +
79:52
-3 . . . . . . -3 . . . 1 79
376 (KAZ) Suleyman Demirel University 4 (Ormanali, Kuralsynov, Zhetenov) -1 . . . +
80:14
. . . . . . -1 1 80
377 (TAU) Sevastopol State University 3 (Tsocalo, Novikova, Pariyskiy) -3 . . . +1
61:40
. . . . . . . 1 81
378 (NOR) SPb SU of Economics 1 (Besklubov, Lukin, Nikolaev) +2
43:56
. . . . . . . -3 . . . 1 83
379 (NOR) SPb Forest Technical Academy 4 (Lihachev, Smirnov, Vasilev) +
84:35
. . . . . . . -2 . . . 1 84
380 (NOR) Makarov SU of Maritime and Inland Shipping 2 (Belousov, Frolov, Kolesnik) +
89:35
-6 . . -1 . . . . . -1 . 1 89
381 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 1 (Hasanov, Namazov, Karimzadeh) . . . . +1
84:50
. . . . -3 . . 1 104
382 (NOR) Mikhailovskaya Military Artillery Academy 2 (Krasavin, Neyasov, Nijazov) +
113:30
. . . -3 . . . . . . . 1 113
383 (AZE) National Aviation Academy 5 (Mammadov, Namazzade, Hasanova) +
119:10
. . . -2 . . . . . . . 1 119
384 (ARM) American University of Armenia 3 (Harutyunyan, Asryan, Hovhannisyan) +
123:26
. . . . . . . . . . -2 1 123
385 (KAZ) Pavlodar State University named S. Toraigyrov 3 (Myssak, Myssak, Ilyas) +
125:01
. . . -1 . . . . . . . 1 125
386 (URL) Troitsk br of ChelSU: Wild_mix (Prokopenko, Blinov, Malyshev) +3
66:34
. . . . . . . . . . . 1 126
387 (NOR) Mikhailovskaya Military Artillery Academy 3 (Boiko, Kuznetsov, Temnov) +2
93:40
. . . . . . . . . . . 1 133
388 (NOR) SPb Electrotechnical University 7 (Medvedev, Mihailov, Nikitin) +3
76:13
-2 . . . . . . . . -1 . 1 136
389 (NOR) SPb Forest Technical Academy 3 (Korostin, Solovev, Yanshina) +2
114:59
. . . . . . . . . . . 1 154
390 (KAZ) Suleyman Demirel University 7 (Koishybay, Les, Yeleubaev) -4 . . . +1
138:09
. . . . . -1 . 1 158
391 (KAZ) JiLLzay KazNU (Tasbolatov, Ertuyak, Zhekin) . . . . +
176:36
. . . . . . . 1 176
392 (GEO) European University (Dolidze, Arabuli, Podiashvili) +4
118:41
. . . -5 . . . . . . . 1 198
393 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Agabekov, Orakov, Serikov) +5
100:21
. . . -1 . . . . . . . 1 200
394 (GEO) Batumi State University 1 (Khozrevanidze, Goradze, Meskhidze) . . . . +3
144:46
. . . . . -1 . 1 204
395 (NOR) SPb SU of Architecture and Civil Engineering 4 (Antoshchenko, Osintsev, Surnin) +
207:12
. . . . . . . . . -1 . 1 207
396 (NOR) SPb State University 29 (Blinova, Bushev, Chabanets) +2
171:28
. . -1 . . . . . . -2 . 1 211
397 (KAZ) Kazakh National Technical University named K. Satbaev (Murzayev, Salambaev, Botaguzov) -6 . . . +5
116:06
. . . . . . . 1 216
398 (URL) Magnitogorsk STU: Atom (Gladskih, Perminov, Babiuk) +4
174:16
. . . . . . . . . . . 1 254
399 (NOR) SPb Electrotechnical University 6 (Glushkov, Godujko, Bazarov) +
260:28
-8 . . . . . . . . -1 . 1 260
400 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Zharymbatova, Akashayev, Duisenbayev) -2 . . . +6
145:01
. . . . . . . 1 265
401 (KAZ) Mandarin KazNU (Muhambetov, Zhunisbek, Zhandos) +5
185:12
. . . -40 . . -3 . . . . 1 285
402 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 4 (Abdullayev, Aliyev, Chalabiyev) . . . . +2
249:25
. . . . . . . 1 289
403 (KAZ) ENU2 (Babkenov, Rakhmankulov, Boranbay) +4
232:18
. . . -5 . . . . . . . 1 312
404 (KAZ) International IT University 4 (Gaziz, Bakiyev, Rakhmanberdiyev) +6
207:20
. . . -12 . . . . . . . 1 327
405 (NOR) SPb SU of Economics 6 (Shchemel, Slivinsky, Roshal) . +4
272:42
. . -5 . . . . . . . 1 352
406 (KAZ) Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Tolepbergen, Demirsoy, Ozer) +7
232:08
. . . . . . . . . . . 1 372
407 (KAZ) ENU1 (Nurarys, Isilbayev, Shaimurat) +7
246:06
-1 -1 -1 -4 . -1 -2 -1 -1 . -1 1 386
408 (KAZ) Nazarbayev University 16 (Kontorbayev, Tuleuov, Kassenov) -10 . . . +8
257:31
. . . . . . . 1 417
409 (AZE) Odlar Yurdu University 2 (İsmayil, Hüseynli, Məmmədzadə) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Odlar Yurdu University 1 (Həmzətov, Hacıyev, İbrahimova) -6 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (TAU) Sevastopol State University 4 (Borisenko, Belousov, Larionenko) . . . . -2 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Sumgait State University 1 (Jamalov, Babayev, Khalilov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (GEO) Batumi State University 3 (Shainidze, Putkaradze, Khojava) . . -1 . . . . . . . . . 0 0
409 (GEO) Batumi State University 4 (Romanadze, Kakhidze, Inasaridze) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (GEO) Batumi State University 5 (Gogoberidze, Kartsivadze, Romanadze) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (GEO) Free University of Tbilisi 10 (Tabidze, Babunashvili, Khutsishvili) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Sumgait State University 2 (Zahirova, Babayev, Ələsgərov) -1 . . . -5 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) KazNU - KazNU (Adilkhan, Meirambek, Turganbai) . . . . -8 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) National Aviation Academy 4 (cafarov, Cafarov, Nurlan) . . . . -1 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Karaganda State Technical University 2 (Kolesnikov, Bezdelov, ) -1 . . . -1 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Taldykorgan Politechnic College (Sailaukhan, Sharipkhanov, Erzhanov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Suleyman Demirel University 6 (Babahan, Abdinazarov, Orynbasar) -1 . . . -7 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Suleyman Demirel University 5 (Syzdyk, Abdilkakov, Amankul) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Pavlodar State University named S. Toraigyrov 1 (Efremov, Sabitov, Rakhimbekov) -1 . . . -1 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Nazarbayev University 6 (Sabyrov, Suleimenov, Khuzyakhmetova) -3 . . . -8 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Narxoz University 3 (Seitqamzanov, Turlybekov, Kharakozha) -4 . . . . . -1 . . . . . 0 0
409 (KAZ) Narxoz University 2 (Markabayev, Mambetkulov, Beibitova) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Narxoz University 1 (IOLCHU, Mordacheva, Shirokov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Kazakh-British Technical University 25 (Abylkasymov, Zhumagali, Alimbayeva) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Kazakh-British Technical University 21 (Alipbayev, Kuandyk, Kokpanbayev) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Aisariyev, Musabek, Ospan) -1 . . . -20 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) International IT University 10 (Yechshan, Sambay, Amirova) -3 . . . -9 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 4 (Zinnatullin, Kurmashev, Sagundykov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) International IT University 9 (Sultan, Kelgenbaev, Raykul) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) International IT University 8 (Bermaganbetov, Balatursynov, Tolegenov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) International IT University 7 (Atabayev, Sarabay, Nurmoldanov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) International IT University 5 (Tsay, Kim, Jalankuzov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (URL) Bashkir SU: LINQ (Trofimov, Martynov, Gorina) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (URL) Orenburg SPedU: LASS (Salminova, Gordienko, Bizhanova) -4 -2 . . . . . . -1 . . . 0 0
409 (URL) Ural TICI: Kabans (Pakhtusov, Alekseev, Varaxin) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (ARM) American University of Armenia 7 (Smbatyan, Asatryan, Sargsyan) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (ARM) Yerevan State University of Architecture and Construction 1 (Aghlamazyan, Pachinsky, Karapetyan) -3 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (ARM) Yerevan State University of Architecture and Construction 2 (Amirjanyan, Sahakyan, Aprikyan) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (ARM) Yerevan State University of Architecture and Construction 3 (Manukyan, Avetisyan, ) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (TAU) Crimean Engineering-Pedagogical University 1 (Abdurashitov, Lyumanov, Goncharova) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 3 (Miroshnikov, Simonov, Kyzdarbekov) . . . . -1 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 5 (Eroshkin, Meils, Timuruly) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) National Aviation Academy 2 (Abasov, Shamil, Farman) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 5 (Samadova, Eyvazov, Alekberov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Ganja State University 2 (Savad, Asadov, Amrahova) -1 -2 . . -1 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Ganja State University 1 (Rzayeva, Qasimova, Aliyeva) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Baku State University 6 (Shixalizade, Adasov, Aliyev) -1 . . . -7 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Baku State University 5 (Shukurzade, , ) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Baku State University 3 (Bayramova, Imamverdiyeva, Imamverdiyev) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Baku Branch of Moscow State University 2 (Guliyev, Badirkhanov, Bayramov) . . . -1 -6 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Azerbaijan University 4 (Tagiyev, Balacayev, Ismayilov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Azerbaijan University 3 (Mustafaev, Salimov, ) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Azerbaijan University 2 (Hajiev, Gadirov, Kamranoglu) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Azerbaijan Technologicaly University (Gurbanov, Nasirov, Guliyev) -1 -2 . . -1 -1 . . -1 . . -1 0 0
409 (AZE) Azerbaijan State Pedagogical University (Reshidov, Yolchuyev, safarli) . . . . -1 . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 3 (Shirinov, Mahmudlu, Hasimzada) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Kazakh National Technical University named K. Satbaev 2 (Jumatinov,,) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (AZE) Azerbaijan State Oil and Industry University 2 (Qubanli, Dadashova, Orujov) . . . . -3 . . . . . . . 0 0
409 (NOR) SPb SI of Technology 2 (Lemdyanov, Vinokurov, Zotov) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (NOR) SPb Military University of National Guard (Egorov, Kruglov, Lazovskiy) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Nazarbayev University 18 (Yerzhanov, Dunembay, Pashar) . . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Predator KazNU (Aimukhanov, Muptykhan, Kazakbay) . . . . -2 -1 . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Bolashak KazNU (Amangeldi, Dayarbek, Kadirbekov) . . . . . . . . -16 . . . 0 0
409 (TAU) Sevastopol State University 1 (Yalymov, Gridasova, Monosov) -16 -2 . . -2 . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Asd Power IITU (Omerbayev, Abdurahmanov, Abdulkhairov) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Team 17 IITU (Akniet, Talapova, Kenes) . . . . . . . . -1 . . . 0 0
409 (KAZ) Turan University (Amanzholov, Khalikov, Chizhov) -1 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Sagingaliyev, Melis, Seidilda) -3 . . . . . . . . . . . 0 0
409 (KAZ) Kazakh National University named Al-Farabi (Kissymova, Seilhanova) -2 . . . -2 . . . . . . -1 0 0
409 (GEO) I. Javakhishvili Tbilisi State University 11 (Pangani, Aminashvili, Malishava) . . . . . . . . . . . . 0 0
Total runs7067003191537778360136347240519528
Accepted39523810022205239261643020393
Rejected3114622191315726051110183210316435
First Accept2:168:4625:5659:344:2583:00110:0449:2010:4933:0312:0517:16
Last Accept277:59298:55291:15295:25287:21298:16293:06298:07299:26298:56294:27289:48